Gå til innhold
Avfall Norge Tilbake til avfallnorge.no

Tilgjengelige tall* viser at det ble samlet inn 1,96 millioner tonn avfall fra tjenesteytende næringer i 2022.

Det tilsvarer 361 kg per innbygger.

Kilde: Avfall fra tjenesteytende næringer (tabellnummer 07355), Statistisk sentralbyrå. Sist oppdatert 6. juli 2023. Befolkning per 1.1.