Gå til innhold
Avfall Norge Tilbake til avfallnorge.no

EUs prioriterte verdikjeder

EUs grønne giv skal sikre en klimanøytral og konkurransedyktig europeisk økonomi innen 2050. I deres handlingsplan for en sirkulær økonomi prioriteres følgende verdikjeder: