Lukk søk

Kommunalt forhandlingsutvalg for produsentansvarsavfall

Avfall Norge vil fortsatt legge til rette for forhandlinger mellom kommunale aktører og produsentansvarsselskaper.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 24. juni 2016

Avfall Norges styre ønsker at organisasjonen fortsatt skal spille en rolle inn mot forhandlinger om vilkår for produsentansvarsavfall som samles inn av kommunene.

Styret har derfor nylig vedtatt retningslinjer som skal sikre at slike forhandlinger kan gjennomføres på en måte som ivaretar hensynet til alle typer medlemmer.

Blant annet innebærer det at det er faggruppen for kommunalt ansvar og anskaffelser som oppretter et eget forhandlingsutvalg. Utvalget forhandler med et direkte mandat fra de kommunale medlemmene som slutter seg til dette og resultatet av forhandlingene skal utelukkende godkjennes av disse. 

Prosedyre for forhandlingsutvalg for kommunale medlemmer om vilkår for produsentansvarsavfall

Vedtatt i Avfall Norges styre 6. juni 2016.

  1. Forhandlinger om produsentansvar: Avfall Norges faggruppe for kommunalt ansvar kan opprette utvalg på vegne av kommunale medlemmer til å gjennomføre forhandlinger om vilkår for produsentansvarsavfall som samles inn i kommunal regi. Avfall Norge er ikke selv part i forhandlingene. Disse prosedyrene beskriver hvordan dette gjennomføres. Prosedyrene gjelder avtaler mellom kommuner og returselskap om avfallstyper som kommunene har ansvar for innsamling av.
  2. Faggruppen: Ansvaret for eventuelle forhandlinger på vegne av kommunale medlemmer ligger hos faggruppen for kommunalt ansvar og anskaffelser. Denne faggruppen er forbeholdt kommunale medlemmer i Avfall Norge. I forbindelse med forhandlinger eller sonderinger om forhandlinger utnevner faggruppen medlemmer til et forhandlingsutvalg. Ved oppstart av forhandlinger innstiller faggruppen til administrerende direktør at forhandlinger gjennomføres.
  3. Forhandlingsutvalg: Forhandlingsutvalget utformer posisjoner og forhandler på vegne av kommunale medlemmer som gir sin fullmakt til forhandlingsutvalget. Forhandlingsutvalget kan ved behov trekke inn flere representanter som supplerer med nødvendig fagkompetanse.
  4. Sekretariatet: Sekretariatet i Avfall Norge skal etter kapasitet bistå i forhandlingene med tilrettelegging.
  5. Gjennomføring av forhandlinger: Forhandlingsutvalget oppretter med utgangspunkt i fullmakten fra kommunale medlemmer kontakt med returselskaper med sikte på å starte forhandlinger om avtaler eller å reforhandle eksisterende avtaler. Beslutning om gjennomføring av forhandlinger skal godkjennes av administrerende direktør i Avfall Norge.
  6. Rapportering: Forhandlingsutvalget rapporterer til faggruppen og administrerende direktør i Avfall Norge
    om status for pågående forhandlinger.
  7. Forhandlingsresultat: Et forhandlingsresultat (avtale eller brudd) skal godkjennes med simpelt flertall av de kommunale medlemmene som har gitt sin fullmakt til forhandlingsutvalget. Forhandlingsresultatet skal meddeles til faggruppen og administrerende direktør i Avfall Norge. Avfall Norge skal være behjelpelig med å kunngjøre forhandlingsresultatet.