Hvordan jobbe med bærekraft

En bærekraftig bransje

Bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Gjenvinningsbransjen skal ta sin del av ansvaret for å lykkes med å nå målene.

På denne siden finner du en oversikt over temaer som er relevant for bransjen når det gjelder bærekraft, bærekraftsrapportering og Åpenhetsloven.

Bærekraftsmål blå

Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål, og er en veileder for hvordan bedrifter kan bidra til en bærekraftig og rettferdig verden, og samtidig tjene på dette selv.


Vi anser bærekraftsmålene 9, 11, 12, 13, 14, 15 og 17 som de viktigste målene for gjenvinningsbransjen.

LES MER OM
BÆREKRAFTSMÅLENE

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

Er din virksomhet godt nok forberedt? Avfall Norge har samlet det du trenger å vite om den nye loven.

Prosjekt i Avfall Norge

I Avfall Norge jobber vi nå med et prosjekt tilknyttet bærekraftsmålene.

Bærekraftmålene mot 2030

Prosjektet skal:

  • Fremskaffe data om utviklingen på utvalgte, relevante delmål som bransjen har ansvar for og rapportere på utviklingen frem mot 2030
  • Øke kunnskapen blant medlemmene om FN’s bærekraftsmål
  • Øke kunnskapen blant medlemmene om bærekraftsrapportering både i egen og kunders virksomhet

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!

Bærekraftsmål gul

Medlem i FN-sambandet

Avfall Norge er stolt medlem i FN-sambandet.

FN-sambandet er en norsk organisasjon med hovedoppgave å informere om FN og FNs arbeid.

Kontakt oss

Runar Bålsrud

Administrerende direktør
Telefon:  91708227

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Medlemskommunikasjon, bærekraft og ombruk.
Telefon:  95707878