Lukk søk

Kommende kurs og arrangementer

Avfall Norge holder bransjen oppdatert med relevante kurs, seminar, foredrag og workshops. Meld deg på et av våre aktuelle frokostmøter, ta fagbrev innen gjenvinningsfaget eller lær riktige prosedyrer for mottak av farlig avfall.
28. - 29. august 2019

Kurs i prøvetaking og prøvehåndtering

Sted: Hunndalen | Type arrangement: Kurs

PRAKTISK INFO: EARLYBIRD til 31. juli, da øker PRISEN Med 500 kr. Deltakeren skal, etter gjennomføring av kurset, ha kunnskap om planlegging og prøvetaking av grunnvann, overvann, sigevann og sigevannssediment. Ulike metoder og teknikker ...

4. - 5. september 2019

Energigjenvinning av avfall 2019

Sted: Tromsø | Type arrangement: Seminar

Avfall Norges seminar om energigjenvinning - bransjens egen møteplass for avfallsbehandling med energigjenvinning

10. - 11. september 2019

Grunnkurs avfall og gjenvinning

Sted: Gardermoen | Type arrangement: Kurs

Er du nyansatt i avfalls- og gjenvinningsbransjen, trenger du en oppfriskning i grunnleggende informasjon om bransjen eller er en næringsaktør som vil lære mer om avfall og gjenvinning? Da er dette kurset for deg ...

26. september 2019

Konferanse: Avfallshåndtering i utviklingsland

Avfallshåndtering + bistand = Grønne jobber & renere hav Hvordan kan avfallshåndtering og gjenvinning bidra til økonomisk og sosial utvikling gjennom jobbskaping i ett av verdens fattigste land? Norsk Gjenvinning, Returkraft og Strømmestiftelsen har ...

2. - 3. oktober 2019

Studietur Renovasjonsetaten Oslo

Sted: Oslo | Type arrangement: Studietur

Renovasjonsetaten ønsker velkommen til Oslo. Der vil de blant annet ta bransjen med til Haraldrud sorteringsanlegg og hageavfallsmottak, legge opp til besøk til noen av minigjenbruksstasjonene. I tillegg får man også lære mer om ...

7. - 11. oktober 2019

Videregående farlig avfall kurs

Sted: Langesund |

Avfall Norges faggruppe for farlig avfall og miljøgifter har utviklet et eget kurs for driftsoperatører som enten har tatt grunnkurs tidligere, eller som har jobbet med farlig avfall over lenger tid.

16. - 17. oktober 2019

Kurs: Drift av deponi

Sted: Gardermeoen | Type arrangement: Kurs

Kurset omhandler Deponigasser, drift, avslutning og etterdrift

17. - 18. oktober 2019

Bioseminaret 2019

Sted: Stavanger | Type arrangement: Seminar

Avfall Norges årlige fagseminar om biologisk avfallsbehandling samler alle som jobber med biologiske avfallsressurser; produsenter, konsulenter, forskere, varehandel, industri, gründere og studenter. Seminaret omhandler produksjon av biogass, biogjødsel og kompost, samt nye behandlingsformer og ...

23. - 24. oktober 2019

Nettverkssamling økonomi/administrasjon

Sted: Gardermoen | Type arrangement: Seminar

Årets nettverkssamling konsentreres om opp- og nedstrøm på avfall og fraksjoner, og hvordan markedene påvirker oss som innsamlere og selgere. Vi oppdaterer også på fjorårets tema på regelverksendringer, statistikk og gjenvinningsmål. Til slutt vil ...

30. oktober 2019

Innovasjonsworkshop med Avfallsforsk i samarbeid med Innovasjon Norge

Sted: Tønsberg | Fagområde: Teknologi og forskning, Kommunikasjon, Sirkulærøkonomi | Type arrangement: Workshop - IDEaton - ide- og prosjektutvikling

Avfallsforsk går sammen med Innovasjon Norge for å utløse flere utviklingsprosjekter. Vi bruker innovasjon som en metode for å løse samfunnsutfordringer og skape verdier! Målet med innovasjons-workshoppen er å hjelpe innovative ideer over fra ...