Lukk søk

Kommende kurs og arrangementer

Avfall Norge holder bransjen oppdatert med relevante kurs, seminar, foredrag og workshops. Meld deg på et av våre aktuelle frokostmøter, ta fagbrev innen gjenvinningsfaget eller lær riktige prosedyrer for mottak av farlig avfall.
22. januar 2021

Sirkulær plastemballasje

Type arrangement: Avfallsforsk webinar

Fredag holder Avfallsforsk i sammarbeid med Emballasjeforeningen et webinar om utviklingen av plastemballasje samt fremtidig bruk og gjenvinning. Det blir innlegg av direktør i Emballasjeforeningen Kari Bunes, klyngeleder i Circular Packaging Cluster Ola Ronæss ...

27. januar 2021

Fagsamling 2021

Type arrangement: Webinar

Vi inviterer medlemmer i våre faggrupper og nettverk til vår årlige fagsamling. I år blir dette et nettbasert Zoom-møte med felles program, diskusjoner i mindre grupper i tillegg til egne møter i faggruppene ...

29. januar 2021

TBD

Type arrangement: Avfallsforsk webinar

Avfallsforsks siste webinar for januar måned som omhandler plast og plastemballasje. Denne gangen i samarbeid med Virke.

3. februar 2021

Slik når vi 50% i 2025

Type arrangement: webinar

Tilliten til bransjen vår henger i stor grad på evnen vår til å materialgjenvinne mer plast. Så hvordan skal bransjen klare å gå fra dagens nivå til 50% i 2025?