Kommende kurs og arrangementer

Avfall Norges små og store møteplasser samler gjenvinningsbransjen og deres interessenter til kunnskapsdeling og dialog. Under finner du en oversikt over våre kommende møteplasser.

22. september 2021

Informasjonsmøte for utstillere

Avfall Norge inviterer til møte om nye utstillermuligheter for høsten 2021. Få en kort introduksjon om hvordan du som utstiller ...

Type arrangement: Informasjonsmøte

24. september 2021

Barrierer for utnyttelse av bioressursene

UTSETTES TIL UKE 38 Under ukens webinar skal vi se nærmere på resultater fra Avfall Norges "Barriereprosjekt" som en del ...

Type arrangement: Avfallsforsk webinar

28. september 2021

Utfordringer i matsirkelen

Årets Innovasjonsworkshop i Avfallsforsk skal handle om matsirkelen. Nærmere bestemt hvordan vi kan løfte matavfall høyere opp i avfallshierarkiet og ...

Type arrangement: Avfallsforsk webinar

29. september 2021

Bioseminaret 2021

Velkommen til årets bioseminar - årets viktigste fagsamling for deg som jobber med biologiske avfallsressurser.

Fagområde: Biologisk behandling |
Type arrangement: Seminar

21. oktober 2021

Energigjenvinningsseminaret 2021

Velkommen til årets energigjenvinningsseminar - årets viktigste fagsamling for deg som jobber med avfallsforbrenning med energigjenvinning.

Fagområde: Energigjenvinning |
Type arrangement: Seminar

28. oktober 2021

Deponiseminaret 2021

Velkommen til årets deponiseminar - årets viktigste fagsamling for drift av deponier og håndtering av forurensede masser.

Fagområde: Deponi |
Type arrangement: Seminar

10. november 2021

Høstmøtet 2021

Velkommen til årets høstmøte! Høstmøtet er et arrangement der daglige ledere i bransjen møtes til faglige diskusjoner og sosialt samvær ...

Type arrangement: Seminar

17. - 18. november 2021

Kurs: Drift av gjenvinningsstasjoner

Kurset Drift av gjenvinningsstasjoner passer for driftsbetjenter, formenn, driftsledere og andre som har sitt virke i tilknytning til gjenvinningsstasjoner. Kurset ...

Sted: Oslo |
Type arrangement: Kurs