Arskonferansen 2024 banner mobile

Kommende kurs og arrangementer

Avfall Norges møteplasser samler gjenvinningsbransjen og deres interessenter til kunnskapsdeling, diskusjon og nettverksbygging.

I stedet for å gi bidragsytere på våre arrangementer blomster, donerer vi en årlig sum på 30 000 kr til BUA, som låner ut gratis sports- og fritidsutstyr til barn og unge.

28. - 29. august 2024

Driftsforum: Deponi og masser

Det er to år siden forrige driftsforum for deponi. I år går turen til Tromsø og Perpetuum. Driftsforumet arrangeres over ...

Sted: Tromsø |
Type arrangement: Driftsforum

2. september 2024

Høstmøtet 2024

Velkommen til Avfall Norges høstmøte, årets viktigste treff for lederne i bransjen.

Type arrangement: Lederseminar

25. - 26. september 2024

Bioseminaret 2024

Velkommen til årets viktigste fagsamling for alle som jobber med biologiske avfallsressurser i den sirkulære bioøkonomien i Norge. Målet med ...

Sted: Stavanger |
Type arrangement: Seminar og driftsforum

14. - 15. oktober 2024

Seminar: Deponi og massehåndtering

Velkommen til årets viktigste samling for alle som jobber med deponi og massehåndtering. Samlingen går over to dager med mulighet ...

Sted: Oslo |
Type arrangement: Seminar

16. - 17. oktober 2024

Brüssel-seminar 2024

Avfall Norge inviterer medlemmer med på Brüssel-seminar! Har du et ønske om å lære mer om EU, EØS og Norges ...

Sted: Brüssel |
Type arrangement: Seminar

23. - 24. oktober 2024

Grunnkurs i kompostering

Velkommen til Grunnkurs i kompostering i Avfall Norges Sirkulærhub i Oslo. Målgruppen er nyansatte innen drift og ledelse på industrielle ...

Sted: Oslo |
Type arrangement: Kurs

30. - 31. oktober 2024

Kurs: Drift av gjenvinningstasjoner

Kurset Drift av gjenvinningstasjoner passer for driftsbetjenter, formenn, driftsledere og andre som har sitt virke i tilknytning til gjenvinningstasjoner. Kurset ...

Sted: Oslo |
Type arrangement: Kurs

13. november 2024

Kurs om lukt og luktutfordringer

Kurset tar utgangspunkt i veileder for luktutslipp som er utgitt av Miljødirektoratet (TA-3019) . På kurset lar vi deltakerne selv ...

Sted: Oslo |
Type arrangement: Kurs