Lukk søk

Kommende kurs og arrangementer

Avfall Norge holder bransjen oppdatert med relevante kurs, seminar, foredrag og workshops. Meld deg på et av våre aktuelle frokostmøter, ta fagbrev innen gjenvinningsfaget eller lær riktige prosedyrer for mottak av farlig avfall.
16. - 17. oktober 2019

Kurs: Drift av deponi

Sted: Gardermeoen | Type arrangement: Kurs

Kurset omhandler Deponigasser, drift, avslutning og etterdrift

17. - 18. oktober 2019

Bioseminaret 2019

Sted: Stavanger | Type arrangement: Seminar

Avfall Norges årlige fagseminar om biologisk avfallsbehandling samler alle som jobber med biologiske avfallsressurser; produsenter, konsulenter, forskere, varehandel, industri, gründere og studenter. Seminaret omhandler produksjon av biogass, biogjødsel, biokull og kompost, samt nye behandlingsformer ...

23. - 23. oktober 2019

Videreutdanningskurs i avfall og sirkulær økonomi

23. oktober arrangerer NMBU det første videreutdanningskurset i sirkulær økonomi og avfallsressurser i kretsløp med 5 studiepoeng. Kurset er i samarbeid med Avfall Norge og REdu-programmet.

23. - 24. oktober 2019

Seminar - Nettverk for økonomi- og virksomhetsstyring

Sted: Gardermoen | Type arrangement: Seminar

Årets nettverkssamling konsentreres om opp- og nedstrøm på avfall og fraksjoner, og hvordan markedene påvirker oss som innsamlere og selgere. Vi oppdaterer også på fjorårets tema på regelverksendringer, statistikk og gjenvinningsmål. Til slutt vil ...

30. oktober 2019

Innovasjonsworkshop med Avfallsforsk og Innovasjon Norge

Sted: Tønsberg | Fagområde: Teknologi og forskning, Kommunikasjon, Sirkulærøkonomi | Type arrangement: Workshop - IDEaton - ide- og prosjektutvikling

På tide å klatre i avfallspyramiden og sikte mot 70% materialgjenvinningsgrad - på vei mot den sirkulære økonomien. Få muligheten til å motta 100.000 kr til utvikling av din idé. Finn innovative partnere og ...

30. - 31. oktober 2019

Høstmøtet i Tønsberg 2019

Sted: Ollebukta 3, 3126 Tønsberg | Type arrangement: Konferanse

Velkommen til Tønsberg for årets store strategiske møteplass.

5. - 6. november 2019

Kurs: Planlegging av renovasjonsløsninger

Sted: Gardemoen | Type arrangement: Kurs

Burde du eller dine ansatte kunne mer om planlegging av renovasjonsløsninger i både veletablerte og nye boligområder? Da kan dette være kurset for deg.

6. - 7. november 2019

Deponiseminaret 2019

Sted: Gardermoen | Type arrangement: Seminar

Årets deponiseminar vil blant annet ha fokus på deponienes rolle i en sirkulær økonomi og hvordan avslutte og legge tilrette for etterbruk av deponi

12. november 2019

Seminar om ansvarlige anskaffelser

Sted: Gardermoen | Fagområde: Anskaffelser, Kompetanse, Samarbeid | Type arrangement: Dagsseminar

Avfall Norge jobber med anskaffelser og ønsker å skape en møteplass for tilbydere og innkjøpere. Vi arrangerer i den forbindelse et nytt seminar i november der vi skal følge opp det arbeidet som ble ...