Lukk søk

Kommende kurs og arrangementer

Avfall Norge holder bransjen oppdatert med relevante kurs, seminar, foredrag og workshops. Meld deg på et av våre aktuelle frokostmøter, ta fagbrev innen gjenvinningsfaget eller lær riktige prosedyrer for mottak av farlig avfall.
15. august

Arendalsuka - hovedprogrammet

Sted: Arendal | Fagområde: Marint avfall og forsøpling | Type arrangement: Debatt

Kan norske avfallsløsninger bidra til bedre avfallshåndtering i utviklingsland?

30. - 31. august

Prøvetaking og prøvehåndtering for miljøovervåkning av utslipp fra deponi

Sted: Gjøvik | Type arrangement: Kurs

Deltageren skal etter gjennomført kurs ha kjennskap til planlegging og prøvetaking av grunnvann, overvann, sigevann og sigevannssediment. Ulike metoder og teknikker til bruk i forbindelse med prøvetaking og prøvehåndtering skal gjennomgås/vurderes. Videre skal deltageren ...

4. september

Pilotkurs: Digitalisering av Avfallsbransjen

Sted: Bergen | Fagområde: Digitalisering | Type arrangement: Kurs

Avfall Norge har gleden av å invitere til praktisk rettet kompetanseheving og inspirasjon for ledere og mellomledere i bransjen.

5. - 7. september

Energigjenvinning av avfall

Sted: København | Type arrangement: Seminar

Det er satt en begrensning i antall deltakere, og det er først til mølla som gjelder. Kun få plasser igjen.

12. september

Temadag HMS

Sted: Gardermoen | Type arrangement: Temadag

Temadag for HMS er en samling for bransjen omkring relevante HMS-relaterte temaer. Temaer for høstens samling vil være brann i avfallsanlegg og arbeidsmiljø knyttet til anlegg. Vi tar opp forhold rundt lagring, journalføring, deklarering ...

27. - 28. september

Bioseminaret 2018

Sted: Levanger | Fagområde: Biologisk behandling | Type arrangement: Seminar

Avfall Norges årlige fagseminar om biologisk avfallsbehandling samler alle som jobber med biologiske avfallsressurser; produsenter, konsulenter, forskere, varehandel, industri, gründere og studenter. Seminaret omhandler produksjon av biogass, biogjødsel og kompost, samt nye behandlingsformer og ...

15. - 18. oktober

Videregående kurs driftsoperatører i farlig avfall

Sted: Langesund | Fagområde: Farlig avfall | Type arrangement: Kurs

Avfall Norges faggruppe for farlig avfall og miljøgifter har utviklet et eget kurs for driftsoperatører som enten har tatt grunnkurs tidligere, eller som har jobbet med farlig avfall over lenger tid.