Kommende kurs og arrangementer

Avfall Norges små og store møteplasser samler gjenvinningsbransjen og deres interessenter til kunnskapsdeling og dialog. Under finner du en oversikt over våre kommende møteplasser.

3. - 6. oktober 2022

Nordic Biogas Conference

Welcome to the 8th Nordic Biogas Conference 2022 in Linköping, Sweden

Sted: Konsistoriegatan 7, 582 22 Linköping, Sweden | Fagområde: Biologisk behandling |
Type arrangement: Conference

18. - 19. oktober 2022

Deponiseminaret 2022

Velkommen til Deponiseminaret 2022 - årets viktigste fagsamling for drift av deponier og håndtering av forurensede masser. MERK! Programmet tirsdag ...

Sted: Oslo | Fagområde: Deponi |
Type arrangement: Seminar

19. - 20. oktober 2022

FNs bærekraftsmål og ESG rapportering

Årets seminar i regi av Økonomi og virksomhetsstyringsnettverket retter fokuset mot FNs bærekraftsmål og ESG rapportering.

Sted: Oslo |
Type arrangement: Fagseminar

25. - 26. oktober 2022

Kurs: Drift av gjenvinningsstasjoner

Kurset Drift av gjenvinningsstasjoner passer for driftsbetjenter, formenn, driftsledere og andre som har sitt virke i tilknytning til gjenvinningsstasjoner. Kurset ...

Sted: Oslo |
Type arrangement: Kurs

31. oktober -
1. november 2022

Høstmøtet 2022

Velkommen til Høstmøtet! Her møtes daglige ledere i bransjen for nettverksbygging, tverrfaglige diskusjoner og sosialt samvær.

Sted: Oslo |
Type arrangement: Seminar

16. - 17. november 2022

Kurs: Drift av deponi

Kurset omhandler relevante tema for de som jobber på eller med avfallsdeponi

Sted: Oslo |
Type arrangement: Kurs

18. november 2022

Klimaregnskap

Sted: Zoom |
Type arrangement: Avfallsforsk webinar