Lukk søk

Kommende kurs og arrangementer

Avfall Norge holder bransjen oppdatert med relevante kurs, seminar, foredrag og workshops. Meld deg på et av våre aktuelle frokostmøter, ta fagbrev innen gjenvinningsfaget eller lær riktige prosedyrer for mottak av farlig avfall.
28. mai 2019

Kunnskapsdag marint avfall og forsøpling, Tromsø

Sted: Tromsø | Fagområde: Marint avfall og forsøpling | Type arrangement: Seminar

Avfall Norge og Senter for oljevern og marint miljø inviterer til kunnskapsdag om marin forsøpling

13. - 13. juni 2019

Lansering av bransjenorm for dokumentasjon av klimanytten for biogass

Sted: Oslo | Type arrangement: Lansering

Hva slags klimanytte er det i verdikjeden for biogass? Hvor mye biogass produseres og benyttes i Norge?Stortinget ba våren 2018 regjeringen å ta initiativ til et samarbeid med biogassbransjen om å etablere en bransjenorm ...

18. - 20. juni 2019

Avfall Norges årskonferanse 2019

Sted: Oslo/Gardermoen | Fagområde: Sirkulærøkonomi | Type arrangement: Konferanse

Velkommen til årets største og viktigste arrangement for bransjen!

28. - 29. august 2019

Kurs i prøvetaking og prøvehåndtering

Sted: Hunndalen | Type arrangement: Kurs

PRAKTISK INFO: EARLYBIRD til 31. juli, da øker PRISEN Med 500 kr. Deltakeren skal, etter gjennomføring av kurset, ha kunnskap om planlegging og prøvetaking av grunnvann, overvann, sigevann og sigevannssediment. Ulike metoder og teknikker ...

4. - 5. september 2019

Energigjenvinning av avfall 2019

Sted: Tromsø | Type arrangement: Seminar

Avfall Norges seminar om energigjenvinning - bransjens egen møteplass for avfallsbehandling med energigjenvinning

10. - 11. september 2019

Grunnkurs avfall og gjenvinning

Sted: Gardermoen | Type arrangement: Kurs

Er du nyansatt i avfalls- og gjenvinningsbransjen, trenger du en oppfriskning i grunnleggende informasjon om bransjen eller er en næringsaktør som vil lære mer om avfall og gjenvinning? Da er dette kurset for deg ...

7. - 11. oktober 2019

Videregående farlig avfall kurs

Sted: Langesund |

Avfall Norges faggruppe for farlig avfall og miljøgifter har utviklet et eget kurs for driftsoperatører som enten har tatt grunnkurs tidligere, eller som har jobbet med farlig avfall over lenger tid.

16. - 17. oktober 2019

Kurs: Drift av deponi

Sted: Gardermeoen | Type arrangement: Kurs

Kurset omhandler Deponigasser, drift, avslutning og etterdrift