Høringsuttalelser

Hva skal til for å fremme god ressursutnyttelse, og en konkurransedyktig avfalls- og gjenvinningbransje? Les våre høringsuttalelser her.

Innspill til innspillsmøte om FNs sjette miljøforsamling (UNEA-6)

Publisert: 29. januar 2024 | Av: Avfall Norge

Avfall Norge ble invitert til å delta på innspillsmøtet 26. januar hos Klima- og miljødepartementet i forkant av FNs sjette miljøforsamling (UNEA-6) i slutten av februar 2024. Les innspillet vårt til departementet.