Høringsuttalelser

Hva skal til for å fremme god ressursutnyttelse, og en konkurransedyktig avfalls- og gjenvinningbransje? Les våre høringsuttalelser her.

Langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Publisert: 14. desember 2020 | Av: Sara Wilsgaard

Innspill til stortingsmelding fra Biokraft AS, Biogass Norge, Veas, Energigass Norge, Lindum AS, Biogass Oslofjord, Greve biogass AS og Avfall Norge.

Høringssvar DFØ revidert veiledning om klima- og miljøvennlig drivstoff

Publisert: 7. november 2020 | Fagområde: Biologisk behandling, biogass | Av: Jens Måge

Avfall Norge svarer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sitt høringsbrev av 28.09.2020. Den norske verdikjeden for biogass er umoden og offentlige anskaffelser er et svært viktig virkemiddel. Å likestille biogass i drivstoffmatrisen med ...

Obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall

Publisert: 25. januar 2019 | Av: Sara Wilsgaard

Avfall Norge har sammen med Norsk Industri og Bellona sendt et innspill til Klima- og miljødepartementet vedgjørende forslag til obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall.

Innspill til plan for infrastruktur for alternative drivstoff i Norge

Publisert: 27. april 2018 | Av: Jens Måge

Avfall Norge ønsker en norsk plan for infrastruktur for alternative drivstoff velkommen. Ca 90% av all biogassproduksjon som går til transport i Norge, produseres av Avfall Norges medlemmer basert på avfall, matavfall, slam, fiskeavfall ...