Høringsuttalelser

Hva skal til for å fremme god ressursutnyttelse, og en konkurransedyktig avfalls- og gjenvinningbransje? Les våre høringsuttalelser her.

Innspill til EU-høring om nye kriterier til taksonomien

Publisert: 9. september 2021 | Av: Sara Wilsgaard

Avfall Norge støtter intensjonene i rapportutkastet til Europakommisjonens ekspertgruppe for bærekraftig finans som ble publisert 3. august og som omfatter nye kriterier til EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet. Vi ber om at at ...