Høringsuttalelser

Hva skal til for å fremme god ressursutnyttelse, og en konkurransedyktig avfalls- og gjenvinningbransje? Les våre høringsuttalelser her.

Innspill til EU-høring om nye kriterier til taksonomien

Publisert: 14. september 2021 | Av: Sara Wilsgaard

Avfall Norge støtter intensjonene i rapportutkastet til Europakommisjonens ekspertgruppe for bærekraftig finans som ble publisert 3. august og som omfatter nye kriterier til EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet. Vi ber om at at ...

Langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Publisert: 14. desember 2020 | Av: Sara Wilsgaard

Innspill til stortingsmelding fra Biokraft AS, Biogass Norge, Veas, Energigass Norge, Lindum AS, Biogass Oslofjord, Greve biogass AS og Avfall Norge.

Høringssvar DFØ revidert veiledning om klima- og miljøvennlig drivstoff

Publisert: 7. november 2020 | Fagområde: Biologisk behandling | Av: Jens Måge

Avfall Norge svarer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sitt høringsbrev av 28.09.2020. Den norske verdikjeden for biogass er umoden og offentlige anskaffelser er et svært viktig virkemiddel. Å likestille biogass i drivstoffmatrisen med ...

Obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall

Publisert: 25. januar 2019 | Av: Sara Wilsgaard

Avfall Norge har sammen med Norsk Industri og Bellona sendt et innspill til Klima- og miljødepartementet vedgjørende forslag til obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall.