Høringsuttalelser

Hva skal til for å fremme god ressursutnyttelse, og en konkurransedyktig avfalls- og gjenvinningbransje? Les våre høringsuttalelser her.

Krav til bærekraftige og sirkulære anskaffelser av møbler

Publisert: 19. september 2022 | Av: Sara Wilsgaard

Vi stiller oss svært positiv til innholdet i forslaget, men registrerer at dette ville hatt en større effekt dersom dette var faste retningslinjer og ikke begrenset til å være en veileder.