Høringsuttalelser

Hva skal til for å fremme god ressursutnyttelse, og en konkurransedyktig avfalls- og gjenvinningbransje? Les våre høringsuttalelser her.

Innspill til etableringen av Bionova

Publisert: 28. mars 2022 | Av: Stine Thorp

Bionova bør kunne støtte prosjekter som går på å forbedre eller bygge hele verdikjeder for bruk av biologiske avfallsressurser.