Høringsuttalelser

Hva skal til for å fremme god ressursutnyttelse, og en konkurransedyktig avfalls- og gjenvinningbransje? Les våre høringsuttalelser her.

Innspill til sirkulær økonomi

Publisert: 30. mars 2023 | Av: Avfall Norge

Se Avfall Norges innspill om tiltak for å gjøre Norge til en mer sirkulær økonomi. Innspillene ble sendt til Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Oppdatering av klimalovens klimamål for 2030

Publisert: 21. februar 2023 | Av: Avfall Norge

Avfall Norge støtter forslaget om å endre klimamålet slik at det lovfestede målet for 2030 blir å redusere utslippene med minst 55 prosent.

Krav til bærekraftige og sirkulære anskaffelser av møbler

Publisert: 19. september 2022 | Av: Avfall Norge

Vi stiller oss svært positiv til innholdet i forslaget, men registrerer at dette ville hatt en større effekt dersom dette var faste retningslinjer og ikke begrenset til å være en veileder.