Arskonferansen 2024 banner mobile

Høringsuttalelser

Hva skal til for å fremme god ressursutnyttelse, og en konkurransedyktig avfalls- og gjenvinningbransje? Les våre høringsuttalelser her.

Innspill til stortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifter

Publisert: 13. mars 2024 | Av: Avfall Norge

Avfall Norge mener det er kritisk viktig å støtte opp under sirkulære gründere og oppstartsbedrifter gjennom en kombinasjon av strengere sirkulær regulering og styrkede rammebetingelser for selskaper i oppstartsfasen.