Mat, vann og næringsstoffer

Verdikjeden for mat er ansvarlig for betydelig press på ressurser og miljøet. Det er estimert at 20% av all mat som er produsert blir borte eller går til spille i EU. Kommisjonen har derfor utviklet en strategi "Farm to Fork" (se vedlegg) som skal sikre et rettferdig, sunt og miljøvennlig matvaresystem. Kommisjonen har også foreslått konkrete mål for reduksjon av matavfall i sin målrettede revisjon av rammedirektivet om avfall. Der er det foreslått at medlemsland innen 2030 skal redusere mengden matavfall med 10% i behandling og produksjon og totalt 30% (per kapita) for detaljhandel og konsum (restauranter, serveringssteder og husholdninger).

Les mer om mat, vann og næringsstoffer på våre statistikksider.