Presse

Kontakt oss

Runar Bålsrud

Administrerende direktør
Telefon:  91708227

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Stine Thorp

Kommunikasjonsansvarlig
Ansvar: Posisjonering, podcast, ekstern og intern kommunikasjon
Telefon:  92867972