Emballasje

Mengden materialer som blir brukt til emballasje har fortsetter å vokse, og det samme gjør mengden avfall fra emballasje. De siste 10 årene har mengden emballajseavfall økt fra 155 kg per innbygger i 2012 til 189 kg per innbygger i 2021. Totalt i 2021 ble det produsert 84 millioner tonn emballsjeavfall i EU. Fordelt på materialtyper så bestod emballasjeavfallet av 40,3% papir og papp, 19% plast, 18,5% glass, 17,1% trevirke, 4,9% metall og 0,2% annet.

For å redusere mengden emballasje satt på det EU markedet, samt å sikre at all emballasje settes på markedet er mulig å ombruke eller materialgjenvinne, så har Kommisjonen lagt frem et forslag om en ny emballasjeforordning.

Les mer om emballasje på våre statistikksider.