Tekstiler

Etter mat, bolig og transport er tekstiler den produktkategorien som krever mest råmaterialer og vann. Ser man på klimautslipp så kommer tekstiler på femte plass. For å redusere innvirkningen tekstiler har på miljøet så ønsker EU å redusere tekstilavfall og øke livsløpet og muligheten for materialgjenvinning av tekstiler.


Grunnet kompleksiteten rundt verdikjeden ble det først utviklet en tekstilstrategi som ble publisert i mars 2022 (se vedlegg). Strategien skal gjøre tekstiler mer holdbare, reparable, ombrukbare og gjenvinnbare. Den skal takle fast fashion og stimulere innovasjon i sektoren. Videre inkluderer strategien nye økodesignkrav til tekstiler, bedre informasjon og digitale produktpass.

Under det eksisterende rammedirektivet om avfall fra 2018 er det satt krav til separat innsamling av tekstiler fra 2025. Videre har Kommisjonen lagt frem et forslag til målrettet revidering av rammedirektivet om avfall som har hatt tekstiler og matavfall i fokus. Overordnet ønsker Kommisjonen gjennom sitt forslag at produsenter er ansvarlige for hele livsløpet til tekstilene de produserer. Dette inkluderer bærekraftig behandling av tekstilavfall. Initiativet skal fremskynde utviklingen av separat innsamling, sortering, ombruk og materialgjenvinning av tekstiler i EU. Tekstiler er også mest sannsynlig en av produktgruppene som blir prioritert i økodesignforordningen.

Les mer om tekstiler på våre statistikksider.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262