Lukk søk

Nyheter

Nyheter om bransjen, rammevilkår og Avfall Norge.

Hvordan kan vi oppnå renere råvarer?

Publisert: 16. januar 2019 | Av: Mona Sæther

Høsten 2018 iverksatte Avfall Norge et prosjekt for å kartlegge og beskrive verdikjeden for glass og metall. Hensikten med prosjektet er å utvikle en metodikk for å analysere og optimalisere verdikjeden for ulike materialstrømmer ...

Flere vil fange CO2-utslipp fra forbrenningsanlegg

Publisert: 10. januar 2019 | Fagområde: Energigjenvinning | Av: Mona Sæther

Med et fullskala karbonfangstanlegg, kan Fortum Oslo Varme fange CO2-utslippet fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud tilsvarende utslippet fra 200 000 biler.

Alle tepper skal bli resirkulerbare innen 2025

Publisert: 19. desember 2018 | Fagområde: Sirkulærøkonomi | Av: Mona Sæther

Den Europeiske teppeindustrien har lansert en ny visjon med mål om en sirkulær teppeøkonomi innen 2025.

CO2-avgift på avfallsforbrenning

Publisert: 17. desember 2018 | Av: Mona Sæther

En CO2-avgift på avfall forutsetter at den bidrar til reduserte klimautslipp, økt materialgjenvinning og like konkurransevilkår. Leder av energi- og miljøkomiteen Ketil Kjenseth (V) sitt forslag er interessant for å oppnå nettopp dette ...

På besøk til plastgjenvinningsanlegg

Publisert: 28. november 2018 | Fagområde: Innovasjon | Av: Mona Sæther

I Tyskland blir plastemballasje som er brukt og kastet fra blant annet norske husholdninger, til nye miljøprodukter. Avfall Norge har vært med Grønt Punkt Norge på besøk.

I møte med departementet: - Myndighetene må stille krav

Publisert: 28. november 2018 | Fagområde: Sirkulærøkonomi | Av: Mona Sæther

​Avfall Norge ble invitert inn av klima- og miljødepartementet (KLD) for å snakke om status og oppfølging av veikartet for sirkulær økonomi som ble lagt frem i 2016.