Lukk søk

Nyheter

Nyheter om bransjen, rammevilkår og Avfall Norge.

Velkommen til VEAS

Publisert: 6. desember 2019 | Fagområde: Medlemmer | Av: Øyvind Hansen

Avfall Norge ønsker VEAS velkommen som nytt medlem

Gi innspill til den nye merkeordningen

Publisert: 28. november 2019 | Fagområde: Materialgjenvinning, Sortering | Av: Mona Sæther

LOOP og Avfall Norge inviterer aktører til å gi innspill til ny merkeordning for avfall. Frist for innspill er satt til 15. desember. Det åpnes for å gi innspill fra torsdag 28. november kl 09.00.

Velkommen til Autoretur

Publisert: 28. november 2019 | Fagområde: Medlemmer | Av: Øyvind Hansen

Avfall Norge ønsker Autoretur velkommen som nytt medlem.

Grønn vekst krever forutsigbare rammevilkår

Publisert: 26. november 2019 | Fagområde: Biologisk behandling, Politikk og rammevilkår

Avfall Norge, KS Bedrift og VEAS jobber for økt verdiskaping og nye arbeidsplasser basert på avfallsressurser og mener dette krever forutsigbarhet i rammebetingelser.

Studenter med på diskusjonene

Publisert: 4. november 2019 | Av: Silje Rosenlund

Fem studenter deltok på Høstmøtet for å få innblikk i bransjen og delta i diskusjonene om bransjens fremtid.

Ekspertutvalget om farlig avfall har levert sin rapport

Publisert: 4. november 2019 | Fagområde: Farlig avfall | Av: Øyvind Hansen

Ekspertutvalget om farlig avfall overleverte sin rapport til klima- og miljøminister Ola Elvestuen tidligere i dag og utvalgsleder Ingrid Riddervold Lorange presenterte utvalgets anbefalinger. “Selv i en tilnærmet sirkulær økonomi er det fremdeles behov ...

Viktige diskusjoner på Høstmøtet

Publisert: 1. november 2019 | Fagområde: Strategi og fremtid | Av: Silje Rosenlund

Rundt 100 engasjerte deltakere fra hele landet diskuterte avfalls- og gjenvinningsbransjens fremtid denne uken.

Fremtidens løsninger på agendaen

Publisert: 1. november 2019 | Fagområde: Innovasjon | Av: Silje Rosenlund

11 spennende ideer ble presentert på onsdagens Innovasjonsworkshop arrangert av Avfallsforsk sammen med Innovasjon Norge. Samlingen hadde til hensikt å koble etablerte selskaper i bransjen sammen med gründere og oppstartsselskap, og sammen utvikle nye ...