Lukk søk

Nyheter

Nyheter om bransjen, rammevilkår og Avfall Norge.

Vi trenger en sirkulær verdikjede for karbon

Publisert: 27. mai 2020 | Av: Cecile Lind

Karbonfangst og -lagring (CCS) blir neppe noen "gullgruve", skriver Anders Bjartnes i Energi og Klima samme dag som Zero legger frem rapporten “Sirkulær karbonøkonomi kan bli en effektiv klimaløsning”. Avfall Norge tror tilnærmingen til ...

Vil du samle unge i bransjen?

Publisert: 25. mai 2020 | Av: Silje Rosenlund

15. juni 0930 - 1100, holdes det en oppstarswebinar for et bransjenettverk for å samle unge i bransjen. Vil du være med å engasjere deg, eller bare delta? Webinaret er åpent for alle.

Satser på produksjon av biokull

Publisert: 20. mai 2020 | Fagområde: Biologisk behandling | Av: Sara Wilsgaard

Lindum AS setter for tiden opp et pilotanlegg for pyrolyse og tørking av organisk avfall. Oppsetningen er noe forsinket, men skal være klart i juni.

Unyansert om avvik fra Miljødirektoratet

Publisert: 19. mai 2020 | Fagområde: Energigjenvinning | Av: Roy Ulvang

Kontrollaksjonen som Miljødirektoratet og Fylkesmannen hadde hos avfallsforbrenningsanleggene i 2019 viser en stor nedgang i antall overskridelser av utslipp til luft fra 300 hendelser i 2009 til 120 i 2019.

Produksjon av biogass med drivstoffkvalitet økte med 60%

Publisert: 18. mai 2020 | Av: Sara Wilsgaard

Nye tall fra Miljødirektoratet viser at bruken av flytende biodrivstoff økte med 20 prosent i fjor. Norsk produksjon av biogass med drivstoffkvalitet, som i hovedsak brukes til veitransport i Norge økte med 60%, noe ...

Bio 2020

Publisert: 15. mai 2020 | Av: Sara Wilsgaard

Vil du være med i Avfall Norges arbeid knyttet til utnyttelse av ressurser fra matavfall, slam, husdyrgjødsel og hageavfall?

Nye rapporteringspunkter i KOSTRA

Publisert: 7. mai 2020 | Fagområde: Sirkulærøkonomi, Innsamling og gjenvinning | Av: Håkon Bratland

Avfall Norge har gjennom flere år organisert et prosjekt med formål å foreslå endringer og forbedringer i KOSTRA for avfall. Nå blir noen av forslagene implementert fra 2021

Bli med på digitalt internship i 2020

Publisert: 29. april 2020 | Fagområde: REdu | Av: Silje Rosenlund

Digitalt Summer Internship med REdu skal løse oppgaver, stimulere innovative løsninger og gi studenter en prøvesmak på spennende tema og oppgaver i bransjen. Vi oppfordrer bransjen til å bli med.