Gjennom prosjektet Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC) skal Avfall Norge, sammen med sine samarbeidspartnere, bidra til å redusere marin forsøpling fra utviklingsland.

Dette er CLOCC

CLOCC er et treårig prosjekt som er støttet av NORAD. Prosjektet har som formål å redusere marin forsøpling fra utviklingsland gjennom å bidra til å bedre avfallshåndteringen lokalt. Prosjektet er rettet mot Indonesia og India.

Prosjektet skal gi opplæring og mentorbistand fra nasjonale og internasjonale eksperter innen avfallshåndtering.

Teamet i Avfall Norge

Sigve Ånderå er prosjektleder og jobber tett sammen med Oda Kristin Korneliussen. Jens Måge og Nancy Strand fungerer som rådgivere.

Siste nyheter:

Fakta om Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC)

- Prosjektleder Avfall Norge. Samarbeidspartnere: ISWA med flere.

- Varighet fra desember 2018 til juni 2022, totalt støttebeløp NOK 40 millioner.

- Prosjektet har som mål å redusere utslipp av plast til havet gjennom forbedret avfallshåndtering.

- Det skal inngås samarbeid med lokale myndigheter der plastforsøpling til hav er utbredt, og hvor det samtidig er vilje og potensiale for forbedringer.

- Skal lage et opplæringsprogram med fokus på systemforståelse og avfallsplaner.

- Bistå i utarbeidelse og iverksettelse av lokalt tilpassede avfallsplaner.

- Skal bidra til nettverksbygging for deltakere fra ulike geografiske områder og andre relevante aktører.


Kontakt oss

Sigve Ånderå

Prosjektleder | Project manager CLOCC
Avfall Norge
Telefon:  40408694

Oda Korneliussen

Prosjektkoordinator CLOCC
Telefon:  92154677