CLOCC (Clean Oceans through Clean Communities)

Gjennom Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC) skal Avfall Norge, sammen med sine samarbeidspartnere, bidra til å redusere marin forsøpling fra utviklingsland.

Dette er CLOCC

CLOCC er støttet av Norad, og er en del av Norges bistandsprogram mot mikroplast og marin plastforsøpling. CLOCC har som formål å redusere marin plastforsøpling gjennom å bidra til bedre avfallshåndtering i land der store mengder plast og avfall på avveie havner i havet. Foreløpig er programmet rettet mot Indonesia.

CLOCC sitt mål er å forhindre og betraktelig redusere marin forsøpling og mikroplast (SDG 14.1), gjennom:

  1. Forbedret avfallshåndtering og innhenting (SDG 11.6.1)
  2. Økt resirkulering (SDG 12.5.1)


Samarbeidspartnere

CLOCC eies av Avfall Norge, med ISWA (International Solid Waste Association) som hovedpartner. Andre samarbeidspartnere er InSWA (Indonesia Solid Waste Association), Rethinking Recycling Academy og SYSTEMIQ. I tillegg er CLOCC, gjennom Avfall Norge, medgrunnlegger av Waste Wise Partnership (WaP) med UN Habitat og Yunus Environmental Hub.

Les mer om CLOCC på vår nettside www.cloccglobal.org

Siste nyheter:

Fakta om Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC)

- Prosjektleder Avfall Norge. Samarbeidspartnere: ISWA med flere.

- Varighet fra desember 2018 til juni 2022, totalt støttebeløp NOK 40 millioner.

- Prosjektet har som mål å redusere utslipp av plast til havet gjennom forbedret avfallshåndtering.

- Det skal inngås samarbeid med lokale myndigheter der plastforsøpling til hav er utbredt, og hvor det samtidig er vilje og potensiale for forbedringer.

- Skal lage et opplæringsprogram med fokus på systemforståelse og avfallsplaner.

- Bistå i utarbeidelse og iverksettelse av lokalt tilpassede avfallsplaner.

- Skal bidra til nettverksbygging for deltakere fra ulike geografiske områder og andre relevante aktører.


Kontakt oss

Sigve Ånderå

Program director
Avfall Norge
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694

Oda Korneliussen

Prosjektkoordinator CLOCC
Telefon:  92154677