Lukk søk

Gjennom prosjektet Clean Oseas through Clean Communities (CLOCC) skal Avfall Norge, sammen med sine samarbeidspartnere, bidra til å redusere marin forsøpling fra utviklingsland.

Dette er CLOCC

CLOCC er et treårig prosjekt som er støttet av NORAD. Prosjektet har som formål å redusere marin forsøpling fra utviklingsland gjennom å bidra til å bedre avfallshåndteringen lokalt. Prosjektet er rettet mot Indonesia og India.

Prosjektet skal gi opplæring og mentorbistand fra nasjonale og internasjonale eksperter innen avfallshåndtering.

Teamet i Avfall Norge

Sigve Ånderå er prosjektleder og jobber tett sammen med Oda Korneliussen. Jens Måge, Sara Wilsgaard og Nancy Strand fungerer som rådgivere.

_____ AKTUELT _____

CLOCC søker kursholdere og mentorer

Vi søker kursholdere og mentorer til kapasitetsbygging i avfallssektoren i Indonesia og India. Vi ønsker å engasjere dyktige fagfolk fra bransjen til å dele av sin kunnskap.

--> Bli kursholder for CLOCC

_____

Tett på plastsituasjonen på Bali

Høsten 2019 dro Sigve Ånderå og Jens Måge fra Avfall Norge til Bali for å starte opp prosjektet. Dumping av avfall i elver fungerer som lokale "avfallssystem" og strendene er overfylt med plast.

Overfylte og ukontrollerte søppelfyllinger, hvor kuer, hunder og mennesker lever på råttent matavfall.

Les mer om deres refleksjoner

Fakta om Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC)


- Prosjektleder Avfall Norge. Samarbeidspartnere: ISWA med flere.

- Varighet fra desember 2018 til juni 2022, totalt støttebeløp NOK 40 millioner

- Prosjektet har som mål å redusere utslipp av plast til havet gjennom forbedret avfallshåndtering.

- Det skal inngås samarbeid med lokale myndigheter der plastforsøpling til hav er utbredt, og hvor det samtidig er vilje og potensiale for forbedringer

- Skal lage et opplæringsprogram med fokus på systemforståelse og avfallsplaner.

- Bistå i utarbeidelse og iverksettelse av lokalt tilpassede avfallsplaner.

- Skal bidra til nettverksbygging for deltakere fra ulike geografiske områder og andre relevante aktører.