Foto: iStock

CLOCC - Clean Oceans through Clean Communities

CLOCC er en del av Norges bistandsprogram mot mikroplast og marin plastforsøpling.

CLOCC har som formål å redusere marin plastforsøpling gjennom å bidra til bedre avfallshåndtering i land der store mengder plast og avfall på avveie havner i havet.

CLOCC startet opp i 2018 etter initiativ fra Avfall Norge og ISWA (International Solid Waste Association). CLOCC er helfinansiert av NORAD, og har Avfall Norge som prosjekteier.

CLOCCs mål er å forhindre og betraktelig redusere marin forsøpling og mikroplast (FNs bærelraftsmål 14.1), gjennom:

  1. Forbedret avfallshåndtering og innhenting (FNs bærelraftsmål 11.6.1)
  2. Økt resirkulering (FNs bærelraftsmål 12.5.1)


CLOCCs tidslinje

2018: CLOCC etableres etter initiativ fra Avfall Norge og ISWA. CLOCC finansieres av NORAD, med Avfall Norge som prosjekteier og ISWA som hovedpartner.

2020: Starter opp prosjekt i regionen Banyuwangi på Java, Indonesia

2021: Lanserer egen nettside, www.cloccglobal.org

2021: Den globale plattformen for avfallshåndtering Waste Wise Partnership (WaP) lanseres av Avfall Norge og CLOCC, UN-Habitat, ISWA og Yunus Environment Hub

2022: Starter opp prosjekt i regionen Tabanan på Bali, Indonesia

2022: Starter opp prosjekt i delstaten Tamil Nadu, India

Samarbeidspartnere

CLOCC eies av Avfall Norge, med ISWA (International Solid Waste Association) som hovedpartner. Andre samarbeidspartnere er InSWA (Indonesia Solid Waste Association), Rethinking Recycling Academy og SYSTEMIQ.

I tillegg er CLOCC, gjennom Avfall Norge, medgrunnlegger av Waste Wise Partnership (WaP) med UN Habitat og Yunus Environmental Hub.

Les mer om CLOCC her: www.cloccglobal.org

Kontakt oss

Sigve Ånderå

Program director
Avfall Norge
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694

Oda Korneliussen

Rådgiver
Ansvar: Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), bærekraft
Telefon:  92154677