Næringspolitisk program

De neste fem årene blir avgjørende for bransjens verdiskaping, mener Avfall Norge. Med sitt politiske program vil gjenvinningsbransjen skape gjennomslag for en politikk som gir økt verdiskapning og nye arbeidsplasser, samtidig som vi når bærekraftmålene.

Bransjen er opptatt av å bidra til å løse de to hovedutfordringene Norge står overfor: Behovet for nye arbeidsplasser, eksport og verdiskaping som kan finansiere velferden vår og behovet for å nå FNs bærekraftsmål. Programmet vårt er klart knyttet opp til disse målsettingene.

Det blir ingen bærekraftig framtid uten resirkulerte råvarer og her spiller vår bransje en nøkkelrolle.

Grunnleggende endring

Avfall Norge foreslår grunnleggende lovendringer for å forløse potensialet for verdiskaping og sysselsetting. Sekundære råvarer, som nettopp gull fra utrangerte mobiltelefoner, er i dag regulert som avfall, mens det i realiteten er en råvare.

Slike helt grunnleggende endringer må til før at man kan begynne å skape et velfungerende marked for sekundære råvarer.

Regulert marked

- Utgangspunktet for programmet vårt er at vi som nasjon ikke når verken nasjonale eller internasjonale målsettinger for gjenvinning. Vi tror den meste effektive måten å nå målene på er gjennom et velfungerende marked, for resirkulerte råvarer, sier Lind.

Foreslår 14 ulike tiltak

I programmet foreslås det en rekke tiltak som å innføre krav om innblanding av resirkulerte råvarer i produkter som kjøpes inn av det offentlige, videreutvikle produsentansvaret og implementere EU-regelverk.


Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Se flere nyheter