Banner mobile

Næringspolitisk arbeid

Avfall Norge jobber næringspolitisk for å skape rammebetingelser gjør at bransjen når sine egne målsettinger og bidrar til at vi som samfunn når de nasjonale målsettinger i avfallspolitikken og ambisjonen om en mer sirkulær økonomi.

Stort potensial for nye arbeidsplasser og verdiskaping

Den norske gjenvinningsbransjen sysselsetter over 10 000 personer og omsetter for over 25 milliarder kroner årlig. Bransjen består av private selskaper, interkommunale selskaper, kommuner, returselskaper, ideelle organisasjoner, leverandører og gründere. Aktørene inngår i sammenvevde verdikjeder som utnytter ressursene i avfall og omdanner dem til resirkulerte råvarer.

Et studie utført av Avfall Norge m.fl. i 2016 viser at ved å omstille til en mer ressurseffektiv økonomi, kan Norge skape minst 40 000 nye arbeidsplasser. Et Sintef-studie utført i 2020 på oppdrag fra Avfall Norge, Virke, LO med finansiering fra KLD viser også stort potensiale for nye arbeidsplasser i gjenvinningsbransjen knyttet til økt materialgjenvinning og bedre ressursutnyttelse.

Ingen bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer - bransjens næringspolitiske program

I nært samarbeid med våre medlemmer og etter innspill fra sentrale interessenter, har Avfall Norge utarbeidet et næringspolitisk program for bransjen. Det har fått navnet "Ingen bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer". Bakgrunnen for dette er at for å stoppe klimaendringene, redusere presset på livet på land og sikre rent vann til alle, må vi redusere uttaket av naturressurser i verden. Her spiller vår bransje en helt sentral rolle, fordi vi produserer resirkulerte råvarer som erstatter de jomfruelige råvarene. For å sikre livet under vann, må vi også stoppe den marine forsøplingen.

I det næringspolitiske programmet belyser vi 14 felles utfordringer og peker på konkrete løsninger på hver utfordring.

De 14 utfordringene er:

 • Vi når ikke nasjonale målsettinger
 • Markedet for resirkulerte råvarer er et umodent marked
 • Lovverket regulerer avfall kun som en forurensning, ikke som en ressurs
 • EU skyter fart, men Norge henger etter
 • Vi mangler oversikt på nasjonalt nivå
 • Norge er noen ganger for lite
 • Det som ikke kan måles, kan ikke forbedres
 • Offentlige innkjøp er ikke sirkulære nok
 • Et sirkulært Norge trenger mange nye anlegg
 • Gårsdagens gjenstander, varer og bygg er morgendagens avfall
 • Produsentansvaret må utvikles
 • Virkemiddelapparatet må dyttes i sirkulær retning
 • Miljøkriminalitet lønner seg
 • Mange hindringer for sirkulær bioøkonomi

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041