Næringspolitisk arbeid

Avfall Norge jobber næringspolitisk for å skape rammebetingelser som tilrettelegger for mer sirkulærøkonomi og gjør at bransjen er i stand til å bidra til at vi når forpliktende klimamål.

Avfall Norge har tre politiske satsingsområder for perioden 2023–2026:

1. Vi må øke innsamlings- og gjenvinningsgraden

EU har satt mål om at 65 prosent av husholdningsavfall og husholdningslignende næringsavfall skal forberedes til ombruk eller materialgjenvinnes i 2035. Dette målet gjelder også for Norge, men vi er foreløpig langt unna. Se hvordan vi ligger an på vår side for sirkulær statistikk

2. Vi må skape et marked for resirkulerte råvarer og sirkulære produkter

Et velfungerende marked for resirkulerte råvarer og sirkulære produkter forutsetter at det er økonomisk lønnsomt å bruke resirkulerte råvarer, enten som følge av krav og/eller som følge av at resirkulerte varer er billigere eller mer attraktive enn alternativene. Det forutsetter også at resirkulerte råvarer og sirkulære produkter er tilgjengelige i ønsket omfang og kvalitet.

3. Vi må sikre et felles nordisk regelverk

For at materialgjenvinning skal bli effektivt og lønnsomt må det tenkes stort og industrielt, og det trengs betydelige investeringer i teknologi og anlegg. Hver for seg er de nordiske landenes markeder små, men samlet kan vi gjøre Norden til en ledende region for sirkulærøkonomi. Det vil også skape grønne jobber, teknologiutvikling og eksportmuligheter.

Under disse tre satsingsområdene har vi utarbeidet spesifikke krav og tiltak vi vil jobbe for å få gjennomslag for gjennom vårt næringspolitiske arbeid. Se disse i detalj i Avfall Norges næringspolitiske plattform, som er vedlagt nederst på siden.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041