Arskonferansen 2024 banner mobile

EU-institusjonene

Viktige institusjoner i EU

EU består av 7 institusjoner som sammen med flere EU-organer og EU-byråer arbeider for felles interesser for EU og dens innbyggere. De 7 EU-institusjonene består av Europaparlamentet, Det europeiske råd, Rådet for Den europeiske union, Europakommisjonen, Den europeiske unions domstol, Den europeiske sentralbank og Revisjonsretten. Det er EU-traktater som styrer institusjonenes makt, ansvar og prosedyrer: Treaty on the Functioning of the European Union (1957), Treaty on European Union (1992) og the Lisbon Treaty (2007).

Det er 4 av institusjonene som har beslutningsmyndighet og som ivaretar ledelsen av EUs administrasjon - Europaparlamentet, Det europeiske råd, Rådet for Den europeiske union og Europakommisjonen. Sammen utarbeider de EUs politiske retningslinjer og har ulike roller i lovgivningsprosessen. Det er disse 4 institusjonene som blir nærmere beskrevet på denne siden.

Mer informasjon om EUs institusjoner, organer og byråer finnes her.

Kontakt oss

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784