Lukk søk

Nyheter

Nyheter om bransjen, rammevilkår og Avfall Norge.

Avfall Norges situasjon

Publisert: 3. april 2020 | Fagområde: Korona | Av: Silje Rosenlund

Koronasituasjonen preger både bransjen og Avfall Norge. Mange har stått på døgnet rundt for å sikre kontinuerlig drift av av samfunnskritiske oppgaver. Samtidig har mange vært syke, i karantene og vært bekymret for både ...

Garantiordningen åpnes for større bedrifter

Publisert: 2. april 2020 | Fagområde: Korona | Av: Cecile Lind

Finansdepartementet har nå fastsatt en forskrift som åpner for at også større virksomheter kan bruke garantiordningen som til nå har vært forbehold små og mellomstore bedrifter.

Kompensasjonsordningen konkretisert

Publisert: 2. april 2020 | Fagområde: Korona | Av: Cecile Lind

Regjeringen la 2. april frem forslag til innretning på kompensasjonsordningen og låneordningene til næringslivet. Forslagene blir lagt frem for Stortinget 3. april.

Avfall Norges årskonferanse avlyses

Publisert: 1. april 2020 | Fagområde: Årskonferansen, Korona | Av: Silje Rosenlund

Det er med tungt hjerte at vi har besluttet å avlyse årets konferanse på bakgrunn av usikkerheten og konsekvensene knyttet til korona-viruset.

Innspill til motkonjunkturtiltak

Publisert: 1. april 2020 | Fagområde: Korona | Av: Cecile Lind

KLD ba denne uken Avfall Norge om innspill til såkalte motkonjukturtiltak for å redusere de mer langsiktige konsekvensene av korona-krisen.

Oversikt over krisetiltak

Publisert: 31. mars 2020 | Fagområde: Korona | Av: Cecile Lind

Det er innført en rekke økonomiske krisetiltak de siste ukene. Avfall Norge gir deg her en oversikt over de viktigste tiltakene for branjen og lenker til sider der du kan finne mer informasjon.

Status EU aksjonsplan sirkulærøkonomi

Publisert: 30. mars 2020 | Av: Paal Frisvold

Den 11. mars publiserte Europakommisjonen en aksjonsplan med nye tiltak for å styrke sirkulærøkonomien. Nye krav til separat innsamling av tekstiler, plast og avfall fra bygg og anleggsbransjen, samt utvidet produsentansvar for matavfall, er ...

Nye kompensasjonsordninger for næringslivet

Publisert: 27. mars 2020 | Fagområde: Korona | Av: Cecile Lind

Regjeringen har i dag lansert en ny kompensasjonsordning for næringslivet. Ordningen presenteres som en "kontantstøtte" til å dekke faste kostnader for virksomheten med stort inntektsbortfall.