Nyheter

Nyheter om bransjen, rammevilkår og Avfall Norge.

Nytt prosjekt og oppdatert veileder om forsøplingssaker

Publisert: 18. oktober 2021 | Av: Mona Sæther

Avfall Norge jobber med et prosjekt som ser på hvordan en kommune og et IKS kan samarbeide i forsøplingssaker. Samtidig har Miljødirektoratet nylig oppdatert veilederen sin om kommunenes ansvar i slike saker.

Brennaktuelt: Studentgründere med sensorteknologi mot brann

Publisert: 15. oktober 2021 | Av: Marie Hesselberg

Brann på avfallsanlegg er et omfattende problem, og batterier utgjør en høy risiko. Gründerselskapet Li-Tech jobber nå med å utvikle sensorteknologi som skal identifisere litiumbatterier, og på veien trenger de hjelp fra bransjen. ...

Hurdalsplattformen staker ut kursen i riktig retning

Publisert: 13. oktober 2021 | Av: Cecilie Lind

Ap og Sp vil "legge til rette for mer gjenvinningsindustri i Norge" og synes å stake ut kursen i riktig retning for gjenvinningsbransjen med den såkalte Hurdalsplattformen.

Budsjettforslag i utakt med regjeringens visjoner

Publisert: 13. oktober 2021 | Av: Kåre Fostervold

Solberg-regjeringens siste budsjettforslag mangler bredde i virkemiddelbruken for den nødvendige omstillingen til et mer bærekraftig og sirkulært samfunn. Visjonene i sirkulærstrategien vil trenge mange justeringer i budsjettet fra Stortinget for å skulle bidra til ...

Svensk forbrenningskatt har ikke økt materialgjenvinningen

Publisert: 11. oktober 2021 | Fagområde: Energigjenvinning | Av: Kåre Fostervold

Skatteverket i Sverige har evaluert skatten på avfallsforbrenning. De konkluderer med at skatten ikke bidrar til en mer sirkulær økonomi, og at man siden innføringen ikke har sett noe effekt av skatten på økt ...

Roaf ruller ut den nye merkeordningen

Publisert: 11. oktober 2021 | Av: Mona Sæther

Roaf har startet utrullingen med den nye merkeordningen, og mellom 90 000 og 95 000 beholdere skal byttes ut på hele Romerike.

REdu deltar i utviklingen av nytt undervisningstilbud

Publisert: 7. oktober 2021 | Av: Nancy Strand

For mye avfall som kunne vært resirkulert havner i restavfallet! Dette er problemstillingen fem REdu-partnere og -støttespillere sammen med Avfall Norge har presentert som case på det nye studietilbudet, Innovasjon i team, på Universitetet ...

Fossilfri avfallsforbrenning i Sverige?

Publisert: 7. oktober 2021 | Fagområde: Energigjenvinning | Av: Kåre Fostervold

Avfall Sverige har publisert en studie der de har kartlagt hva som skal til for å oppnå en fossilfri avfallsforbrenning i Sverige. I studien fremkommer det tiltak som krever beslutninger fra myndighetene, men også ...

REdu utvider samarbeidet med flere universiteter

Publisert: 5. oktober 2021 | Av: Nancy Strand

REdu - Avfall Norges kompetanseprogram - har signert samarbeidsavtale med Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen Innlandet, i tillegg til avtalene med NTNU og NMBU som er fornyet for tre nye år.