Lukk søk

Nyheter

Nyheter om bransjen, rammevilkår og Avfall Norge.

Viktig møte om nedbrytbar plast skapte stor interesse

Publisert: 20. februar 2019 | Fagområde: Biologisk behandling, Sirkulærøkonomi | Av: Sara Wilsgaard

I februar inviterte Avfall Norge til frokostmøte om nedbrytbar plast. Møtet tok for seg flere av dagens utfordringer knyttet til plastforsøpling, mikroplast i jord fra matavfall, mulige løsninger, og harde fakta ...

Hvem fortjener årets hederspriser?

Publisert: 15. februar 2019 | Fagområde: Årskonferansen | Av: Silje Rosenlund

Avfall Norge har nå åpnet for nominasjon til årets hederspriser, Innovasjonsprisen og Gründerprisen. Du kan nominere kandidater frem til 12. april.

Velkommen til Naturabiomat

Publisert: 15. februar 2019 | Fagområde: Medlemmer | Av: Mona Sæther

Vi ønsker Naturabiomat velkommen som nytt medlem i Avfall Norge.

Viktige forbedringer i avfallsstatistikken

Publisert: 5. februar 2019 | Av: Mona Sæther

Avfall Norge er i ferd med å sluttføre et prosjekt som har som mål å bidra til forbedringer i avfallsstatistikken, spesielt for husholdningsavfall. I denne artikkelen presenteres hovedelementene i forslaget før sluttrapporten er klar ...

To sentrale medarbeidere slutter i Avfall Norge

Publisert: 31. januar 2019 | Av: Sara Wilsgaard

I løpet av våren takker vi av to dyktige medarbeidere som har bidratt til å ta bransjen fremover. Henrik Lystad og Torbjørn Sølsnæs slutter i Avfall Norge.

Velkommen til Philip Morris

Publisert: 31. januar 2019 | Av: Mona Sæther

Vi ønsker Phillip Morris velkommen som nytt medlem i Avfall Norge!

Bransjen satser på digitalisering

Publisert: 28. januar 2019 | Av: Mona Sæther

Vi har arrangert vårt første digitaliseringsseminar, og nå etablerer vi et nettverk for digitalisering. - Det er et stort behov for å ha en arena hvor man kan dele tverrfaglig kunnskap!

Ønsker krav til utsortering for næringsliv og kommuner

Publisert: 25. januar 2019 | Fagområde: Politikk og rammevilkår | Av: Sara Wilsgaard

Avfall Norge har sammen med Norsk Industri og Miljøstiftelsen Bellona sendt et innspill til Klima- og miljødepartementet knyttet til forslag om obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall.