Vår handlingsplan

Avfall Norges handlingsplan skal bygge opp under vår rolle som en pådriver for en mer sirkulær økonomi.

Ifm. organisasjonens strategi 2023-2026 ble en rekke nye aktiviteter definert.
En oversikt over de ulike prosjektene er omtalt i vår handlingsplan for 2023, som kan leses her:

Les mer om våre prosjekter


Aktiviteter tilknyttet satsingsområdet Rammevilkår og virkemidler:

EUROPA-PROSESSER

RAMMEVILKÅR OG POLITISK PLATTFORM

ANSVARLIG PRODUKSJON OG FORBRUK/PRODUSENTANSVAR


Aktiviteter tilknyttet satsingsområdet Statistikk og standardisering:

STATISTIKK OG DATA

BÆREKRAFT

Aktiviteter tilknyttet satsingsområdet Styrket posisjon og samfunnsrolle:

INTERNASJONALT ARBEID

POSISJONERING

SIRKULÆRHUB/ÅRSKONFERANSE


Aktiviteter tilknyttet satsingsområdet Kompetansedeling og kunnskapsbygging:

KOMPETANSELØFT OG INNOVASJON

AVFALLSFORSK