Våre prosjekter

Her finner du en oversikt over noen av våre pågående prosjekter.

Ny nasjonal merkeordning

Prosjektet har utviklet et nytt sett med med kildesorteringsmerker for lik merking og fargebruk over hele landet. Målsetningen er lik merking på emballasjen, på dunken hjemme og på jobb, og i det offentlige rom, for å gjøre det enklere for forbruker å kildesortere riktig.

Les mer om felles merkeordning for kildesortering

Tekstil 2025

Tekstil 2025 tar for seg fremtidens verdikjeder for tekstil. Fra og med 2025 stilles det krav om separat innsamling av tekstiler.

Les mer om prosjektet Tekstil2025

Bio2025

Bio2025 tar for seg utnyttelse av ressurser fra matavfall slam, husdyrgjødsel og hageavfall.

Les mer om prosjektet Bio2025

Hvordan kan en kommune og et IKS samarbeide i forsøplingssaker.

Med støtte fra Handelens Miljøfond har Avfall Norge, i samarbeid med Hold Norge Rent, startet opp et prosjekt som ser på hvordan en kommune og et IKS kan samarbeide om forsøplingssaker, bl.a. uten å komme i konflikt med gebyrreglene for husholdningsrenovasjon.

Les mer om prosjektet.

CLOCC (Clean oceans through clean community)

CLOCC er støttet av Norad, og er en del av Norges bistandsprogram mot mikroplast og marin plastforsøpling. CLOCC har som formål å redusere marin plastforsøpling gjennom å bidra til bedre avfallshåndtering i land der store mengder plast og avfall på avveie havner i havet. Foreløpig er programmet rettet mot Indonesia.

Les mer om prosjektet her

Renovasjonsbenchmarking (RBM)

Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM) kartlegger kostnadsbildet, nøkkeltall og forbedringspotensiale i ulike deler av renovasjonstjenesten. Dette er et unikt tilbud utviklet for kommunale renovasjonsselskap å sammenligne seg med hverandre og lære av de beste.

Les mer om RBM.

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Nettsider, medlemskommunikasjon, Circular Monday
Telefon:  95707878