Våre prosjekter

Her finner du en oversikt over noe av det vi jobber med.

Ny nasjonal merkeordning

Prosjektet har utviklet et nytt sett med med kildesorteringsmerker for lik merking og fargebruk over hele landet. Målsetningen er lik merking på emballasjen, på dunken hjemme og på jobb, og i det offentlige rom, for å gjøre det enklere for forbruker å kildesortere riktig.

Les mer om felles merkeordning for kildesortering

Tekstil 2025

Tekstil 2025 tar for seg fremtidens verdikjeder for tekstil. Fra og med 2025 stilles det krav om separat innsamling av tekstiler.

Les mer om prosjektet Tekstil2025

Bio2025

Bio2025 tar for seg utnyttelse av ressurser fra matavfall slam, husdyrgjødsel og hageavfall.

Les mer om prosjektet Bio2025

Prosjekter innen marin forsøpling

CLOCC (Clean oceans through clean community) Les mer om prosjektet her

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Nettsider, medlemskommunikasjon, CRM, Årskonferansen
Telefon:  95707878