Banner mobile

Våre prosjekter

Avfall Norges ulike prosjekter skal bygge opp under vår rolle som en pådriver for en mer sirkulær økonomi.

Ifm. organisasjonens strategi 2023-2026 ble en rekke nye prosjekter definert. En oversikt over de ulike prosjektene er omtalt i vår handlingsplan for 2023, som kan leses her:

I tillegg fortsetter vi arbeidet med følgende eksisterende prosjekt:

Virkemiddelapparatet og gjenvinningsbransjen

Virkemiddelapparatet er viktig for utviklingen mot mer materialgjenvinning og en mer sirkulær økonomi. Prosjektet skal:

  1. Formidle kunnskap og informasjon om virkemiddelapparatet til våre medlemmer
  2. Bidra med innspill til virkemiddelapparatet om hvordan det bør utvikles for å fremme mer materialgjenvinning og en mer sirkulær økonomi

I 2022 ble det utarbeidet en rapport som undersøkte støtteordninger til forskning og utvikling (FoU) og investeringer som er relevante for gjenvinningsbransjen, og hvor mye av midlene bransjen mottar. Les rapporten her.

Bærekraftmålene mot 2030

Prosjektet skal:

  • Fremskaffe data om utviklingen på utvalgte, relevante delmål som bransjen har ansvar for og rapportere på utviklingen frem mot 2030
  • Øke kunnskapen blant medlemmene om FN’s bærekraftsmål
  • Øke kunnskapen blant medlemmene om bærekraftsrapportering både i egen og kunders virksomhet

Renovasjonsbenchmarking (RBM)

Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM) kartlegger kostnadsbildet, nøkkeltall og forbedringspotensiale i ulike deler av renovasjonstjenesten. Dette er et unikt tilbud utviklet for kommunale renovasjonsselskap.

Resultater fra 20 år med RBM har gitt deltakerne et effektivt grunnlag for å oppnå bedre resultater gjennom målrettet ledelse, læring, motivasjon av medarbeidere og fruktbart samarbeid med styre, eiere og myndigheter.

Neste RBM gjennomføres i 2024.

Har du spørsmål om RBM? Kontakt fagrådgiver Håkon Bratland, hakon.bratland@avfallnorge.no

Hvordan kan kommuner og IKS'er samarbeide i forsøplingssaker?

Med støtte fra Handelens Miljøfond har Avfall Norge, i samarbeid med Hold Norge Rent, startet opp et prosjekt som ser på hvordan en kommune og et IKS kan samarbeide om forsøplingssaker, bl.a. uten å komme i konflikt med gebyrreglene for husholdningsrenovasjon. Det utarbeides en veileder som vil være klar sommeren 2023.

Les mer om prosjektet her