Lukk søk

Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Er ditt foretak på jakt etter nye ansatte? Send stillingsannonsen til oyvind.hansen@avfallnorge.no.

Lindum AS

Drift-/maskinfører til vår jord- og kompostavdeling

Arbeidssted: Drammen | Søknadsfrist: 6. desember

Avdelingen som produserer jord og kompostprodukter er i en omstillingsfase i 2020 og vi ønsker derfor å styrke bemanningen med en 1 års midlertidig stilling som maskinfører.

RIR IKS

Daglig leder

Arbeidssted: Molde | Søknadsfrist: 15. desember

Romsdalshalvøyas interkommunale renovasjonsselskap har ansvar for renovasjonsvirksomheten for 5 eierkommuner med til sammen ca.58 000 innbyggere fra 1. januar 2020. Foretaket ivaretar innsamling av husholdningsavfall gjennom RIR Transport AS og renovasjon for næringsvirksomhet gjennom ...

Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjons-selskap IKS (NGIR)

Driftsleiar

Arbeidssted: Hundvin | Søknadsfrist: 20. november

Fosen Renovasjon IKS

Daglig leder

Arbeidssted: Rissa | Søknadsfrist: 4. november

Fosen Renovasjon IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn og Åfjord. Selskapet har ansvar for all innsamling og behandling av avfall og kloakkslam fra husholdninger og hytter, samt mottak av ...

Mepex Consult AS

Prosjektleder gjenvinningsanlegg

Arbeidssted: Torvveien 5,1383 Asker | Søknadsfrist: 27. oktober

Mepex har høy kompetanse og mange store kunder innen avfallssortering og energianlegg. Her er et utvalg kunder og prosjekter: Fortum Oslo Varme – Forprosjekt for etablering av CO2 fangst anlegg, kapasitetsøkning på energigjenvinningsanlegg for ...

Medarbeiderne AS

Er du et systemhode med god kontroll og stort hjerte?

Arbeidssted: Oslo | Søknadsfrist: 20. oktober

Vi søker en trygg og stødig person som kan bemanne vårt kontor. Du inngår i et lite lederteam som leder den daglige driften i Medarbeiderne og du er den av oss som har best ...

Romerike Avfallsforedling IKS

Fagansvarlig farlig avfall

Arbeidssted: SKEDSMOKORSET | Søknadsfrist: 27. oktober

ROAF søker dyktig medarbeider med kompetanse og interesse for farlig avfall og kundebehandling til en fast 100% stilling. Gjenvinningsstasjonen består av mottak og behandling av alle typer avfall, inkludert farlig avfall, som ikke kan ...

Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS)

Forretningsutvikler

Arbeidssted: Bjerkåsholmen 125,1390 Vollen | Søknadsfrist: 18. oktober

Må virkelig vann- og avløpsgebyrene dobles, eller er det andre måter å dekke investeringsbehovene på? Vann- og avløpssektoren har et vedlikeholdsbehov som for hele landet tilsvarer investeringer på 280 milliarder kroner fram mot år ...

Hallingdal Renovasjon IKS

Renovatør

Arbeidssted: Hallingdal og Krødsherad | Søknadsfrist: 15. oktober

Hallingdal Renovasjon IKS har ansvar for innsamling av avfall frå hushaldningar og fritidsbustader i Hallingdal og Krødsherad. Vi har no ledig fast stilling som Renovatør

1