Arskonferansen 2024 banner mobile

Våre medlemsbedrifter

Avfall Norge representerer hele den norske gjenvinningsbransjen, bestående av IKS'er og kommuner, private aktører, returselskaper, gründere, leverandører og rådgivere. Til sammen håndterer våre medlemmer anslagsvis over 80% avfallet som oppstår i Norge.

Bedrift Nettsted Sted Telefon