Om Avfall Norge

Avfall Norge organiserer den norske gjenvinningsbransjen og deres interessenter på tvers av geografi og sektorer. Vi representerer over 200 ulike virksomheter som jobber innen avfallshåndtering, gjenvinning og resirkulerte råvarer. Våre medlemmer er IKS'er/kommuner, private gjenvinningsselskaper, returselskaper, gründere, leverandører og rådgivere.

Styret

Avfall Norges styremedlemmer

Våre ansatte

Avfall Norges ansatte

Vårt oppdrag

Vårt oppdrag er å styrke gjenvinningsbransjens posisjon. Vi skal skape forståelse for at det ikke finnes en bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer.

Vår misjon

Vi skal være en pådriver for en sirkulær økonomi der våre felles ressurser gjenbrukes eller gjenvinnes til nye råvarer og produkter.

Våre verdier

  • Etterrettelig
  • Kunnskapsrik
  • Offensiv


Vår strategi

Avfall Norges strategi 2023-2026

Våre vedtekter

Avfall Norges vedtekter

Våre samarbeidspartnere og medlemsskap

  • NFFA - Norsk forening for farlig avfall
  • Municipal Waste Europe - paraplyorganisasjon for europeiske offentlige avfallsaktører
  • Cewep - paraplyorganisasjon for europeiske avfallsforbrenningsanlegg
  • European Compost Network - medlemsorganisasjon for biologisk behandling, kompost og biogjødsel
  • ISWA - internasjonalt nettverk for avfallseksperter og profesjonelle avfallsaktører

Våre satsingsområder

Satsingsområdene til Avfall Norge konsentrerer innsatsen vår rundt temaer som bidrar til å samle, utvikle og posisjonere bransjen. Satsningsområdene er flerårige og skal være en rød tråd gjennom både det politiske arbeidet, fagarbeidet, på møteplassene og i prosjektporteføljen.

Les mer om satsingsområdene her