Om Avfall Norge

Avfall Norge organiserer den norske gjenvinningsbransjen og deres interessenter på tvers av geografi og sektorer. Vi representerer over 200 ulike virksomheter som jobber innen avfallshåndtering, gjenvinning og resirkulerte råvarer. Våre medlemmer er IKS'er/kommuner, private gjenvinningsselskaper, returselskaper, gründere, leverandører og rådgivere.

Styret

Avfall Norges styremedlemmer

Våre ansatte

Avfall Norges ansatte

Vårt oppdrag

Vårt oppdrag er å styrke gjenvinningsbransjens posisjon. Vi skal skape forståelse for at det ikke finnes en bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer.

Vår visjon

Vår visjon er å gjøre gjenvinningsbransjen og resirkulerte råvarer til et førstevalg

Våre verdier

  • Etterettelig
  • Kunnskapsrik
  • Offensiv


Våre vedtekter

Avfall Norges vedtekter

Lurer du på noe om Avfall Norge?