Om Avfall Norge

Avfall Norge organiserer den norske gjenvinningsbransjen og deres interessenter på tvers av geografi og sektorer. Vi representerer over 200 ulike virksomheter som jobber innen avfallshåndtering, gjenvinning og resirkulerte råvarer. Våre medlemmer er IKS'er/kommuner, private gjenvinningsselskaper, returselskaper, gründere, leverandører og rådgivere.

Styret

Avfall Norges styremedlemmer

Våre ansatte

Avfall Norges ansatte

Vårt oppdrag

Vårt oppdrag er å styrke gjenvinningsbransjens posisjon. Vi skal skape forståelse for at det ikke finnes en bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer.

Vår visjon

Vår visjon er å gjøre gjenvinningsbransjen og resirkulerte råvarer til et førstevalg

Våre verdier

  • Etterettelig
  • Kunnskapsrik
  • Offensiv


Våre vedtekter

Avfall Norges vedtekter

Våre samarbeidspartnere og medlemsskap

NFFA - Norsk forening for farlig avfall

Municipal Waste Europe - paraplyorganisasjon for europeiske offentlige avfallsaktører

Cewep - paraplyorganisasjon for europeiske avfallsforbrenningsanlegg

European Compost Network - medlemsorganisasjon for biologisk behandling, kompost og biogjødsel

ISWA - internasjonalt nettverk for avfallseksperter og profesjonelle avfallsaktører

Våre satsingsområder

Satsingsområdene til Avfall Norge konsentrerer innsatsen vår rundt temaer som bidrar til å samle, utvikle og posisjonere bransjen. Satsningsområdene er flerårige og skal være en rød tråd gjennom både det politiske arbeidet, fagarbeidet, på møteplassene og i prosjektporteføljen.

Les mer om satsingsområdene her