Arskonferansen 2024 banner mobile

Hva koster et medlemskap?

Våre medlemsskap

Vi opererer med to ulike medlemskap. Hvilken kategori du tilhører avhenger av bedriftens tjenester.

Hovedmedlem
Offentlige og private virksomheter som behandler og håndterer avfall direkte. Kommuner, IKSer og private gjenvinningsselskaper er eksempler på dette.

Tilhørende medlem
Leverandører, konsulenter og andre tilhørende organisasjoner. Bedrifter som selger ulike utstyr til bransjen eller rådgivningstjenester er eksempler på dette.

Hva koster medlemskapet?

Avfall Norge beregner kontingent basert på årlige driftskostnader.

Kontingentberegningene tar utgangspunkt i bedriftens kostnader (før finans og skatt). Avskrivninger og leasing skal være inkludert. Hvis du er usikker på hvilke driftskostnader dere har per nå kan du ta utgangspunkt i tilgjengelige data fra for eksempel proff.no (driftsinntekter minus driftsresultat).

Dersom det er endringer i eierskap, sammenslåinger eller andre forhold som kommer til å påvirke medlemskap/kontingenter, ber vi om å få tilbakemeldinger på det i forkant av utsendelse av kontingent.

Vi sender ut kontingentkrav i januar for inneværende år.

Er du gründer?

Vi gir rabattert kontingent til gründerbedrifter og organisasjoner i etableringsfasen.

Grundermedlemmer er nye virksomheter innen både hovedmedlemmer og tilhørende medlemmer. Maksimalt 3 år.

Oppsigelse

Oppsigelse av medlemskap må skje innen 1. oktober året før ny kontingent inntreffer

Kontingentsatser for hovedmedlemmer 2024

Kostnad i mill

Kontingent

>250

148 000

225 – 250

131 000

200 – 225

119 000

175 – 200

102 200

150 – 175

88 000

125 – 150

76 500

100 – 125

63 000

75 – 100

47 200

50 – 75

32 500

25 – 50

29 900

5 – 25

10 900

< 5

7 900

Kontingentsatser tilhørende medlem 2024


Kostnad i mill. kroner

Kontingent i kroner

> 200

57 700

150 –200

46 200

75 - 150

39 400

25 - 75

29 400

10 – 25

12 500

5 - 10

9 800

< 5

7 600

Kontingentsatser Gründermedlem 2024

Kontingent for oppstartsbedrifter (hovedmedlem og tilhørende medlem):
75 % rabatt 1. år,
50 % rabatt 2. år,
25 % rabatt 3. år

Minstepris kr 5 000,- per år


Prosjektkontingent

Prosjektkontingenten er et årlig bidrag fra medlemmer til relevante og viktige prosjekter Avfall Norge initierer og driver.

Om prosjektkontingenten

  • Prosjektkontingenten er et årlig bidrag fra hovedmedlemmer til relevante og viktige prosjekter og aktiviteter i Avfall Norges regi
  • Det er en abonnementsløsning som kan sies opp.
  • Medlemmer som betaler prosjektkontingent får være med å prioritere hvilke prosjekter og aktiviteter Avfall Norge skal fokusere på, samt mulighet for å delta i prosjekter.
  • Prosjektkontingenten fastsettes av styret ut i fra virksomhetens medlemskontingent.
  • Medlemmer som ikke betaler prosjektkontingent kan engasjere seg direkte i enkeltprosjekter. Dette gjelder også tilhørende medlemmer og samarbeidspartnere.

Oppsigelse av prosjektkontingenten må skje innen 1. oktober året før ny prosjektkontingent inntreffer.

Satser prosjektkontingent 2024

Kostnad i mill

Prosjekt-

kontingent

> 200

225 000

150-200

165 000

100-150

112 000

50-100

59 000

25- 50

27 000

< 25

16 500

Grunnkontingent for medlemmer vedtas av Generalforsamlingen, og styret vedtar prosjektkontingent.