Hva koster et medlemskap?

Vil du ha tilbud om medlemskap? Ta kontakt med sara@avfallnorge.no

Våre medlemsskap

Vi opererer med to ulike medlemskap. Hvilken kategori du tilhører avhenger av bedriftens tjenester.

Hovedmedlem
Offentlige og private virksomheter som behandler og håndterer avfall direkte. Kommuner, IKSer og private gjenvinningsselskaper er eksempler på dette.

Tilhørende medlem
Leverandører, konsulenter og andre tilhørende organisasjoner. Bedrifter som selger ulike utstyr til bransjen eller rådgivningstjenester er eksempler på dette.

Hva koster medlemskapet?

Avfall Norge beregner kontingent basert på årlige driftskostnader.

Kontingentberegningene tar utgangspunkt i bedriftens kostnader (før finans og skatt). Avskrivninger og leasing skal være inkludert. Hvis du er usikker på hvilke driftskostnader dere har per nå kan du ta utgangspunkt i tilgjengelige data fra for eksempel proff.no (driftsinntekter minus driftsresultat).

Dersom det er endringer i eierskap, sammenslåinger eller andre forhold som kommer til å påvirke medlemskap/kontingenter, ber vi om å få tilbakemeldinger på det i forkant av utsendelse av kontingent.

Vi sender ut kontingentkrav i januar for inneværende år.

Er du gründer?

Vi gir rabattert kontingent til gründerbedrifter og organisasjoner i etableringsfasen.

Grundermedlemmer er nye virksomheter innen både hovedmedlemmer og tilhørende medlemmer. Maksimalt 3 år.

Oppsigelse

Oppsigelse av medlemskap må skje innen 1. oktober året før ny kontingent inntreffer

Kontingentsatser for hovedmedlemmer 2022

Kostnad i mill

Kontingent

>250

139 000

225 – 250

123 500

200 – 225

112 000

175 – 200

96 000

150 – 175

82 500

125 – 150

72 000

100 – 125

59 000

75 – 100

44 500

50 – 75

30 500

25 – 50

28 000

5 – 25

10 000

< 5

7 500

Kontingentsatser tilhørende medlem

Gjelder fra 2022

Kostnad i mill. kroner

Kontingent i kroner

> 200

53 500

150 –200

42 500

75 - 150

36 500

25 - 75

27 000

10 – 25

11 500

5 - 10

9 000

< 5

7 000

Kontingentsatser Gründermedlem

Gjelder fra 2022

Kontingent for oppstartsbedrifter (hovedmedlem og tilhørende medlem):
75 % rabatt 1. år,
50 % rabatt 2. år,
25 % rabatt 3. år

Minstepris kr 5 000,- per år


Prosjektkontingent

Prosjektkontingenten er et årlig bidrag fra medlemmer til relevante og viktige prosjekter Avfall Norge initierer og driver. Det er en abonnementsløsning som kan sies opp. Dette gir medlemmer imidlertid større påvirkning på valg av prosjekter Avfall Norge skal gjennomføre, samt en mulighet for å delta i prosjekter.

Oppsigelse av prosjektkontingenten må skje innen 1. oktober året før ny prosjektkontingent intreffer

Satser prosjektkontingent

Kostnad i mill

Prosjekt-

kontingent

> 200

225 000

150-200

165 000

100-150

112 000

50-100

59 000

25- 50

27 000

< 25

16 500

Grunnkontingent for medlemmer vedtas av Generalforsamlingen, og styret vedtar prosjektkontingent.

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Medlemskommunikasjon, bærekraft og ombruk.
Telefon:  95707878