Lukk søk

Hva koster et medlemskap?

Som medlem i Avfall Norge bidrar du til å utvikle bransjen i en felles retning

Våre medlemsskap

Vi opererer med tre ulike medlemskap

1) Hovedmedlem

Offentlige og private virksomheter som behandler og håndterer avfall direkte

2) Tilhørende medlem

Leverandører, konsulenter og andre tilhørende organisasjoner.

3) Grundermedlem

Gründerbedrifter og organisasjoner i etableringsfasen.

Grundermedlemmer er nye virksomheter innen både hovedmedlemmer og tilhørende medlemmer. Maksimalt 3 år.

Beregning av kontingent

Avfall Norge beregner kontingent basert på årlige driftskostnader.

Kontingentsatser for hovedmedlemmer

Kostnad i mill

Kontingent

>250

135 000

225 – 250

120 000

200 – 225

109 000

175 – 200

93 000

150 – 175

80 000

125 – 150

70 000

100 – 125

57 000

75 – 100

43 000

50 – 75

29 500

25 – 50

27 000

5 – 25

10 000

< 5

7 500

Kontingentsatser tilhørende medlem

Gjelder fra 2021

Kostnad i mill. kroner

Kontingent i kroner

> 200

52 000

150 –200

41 000

75 - 150

35 000

25 - 75

26 000

10 – 25

11 000

5 - 10

9 000

< 5

7 000

Kontingentsatser Gründermedlem

Gjelder fra 2021Kontingent i kroner

Gründermedlem

5000

Prosjektkontingent

Prosjektkontingenten er et årlig bidrag fra medlemmer til relevante og viktige prosjekter Avfall Norge initierer og driver. Det er en abonnementsløsning som kan sies opp. Dette gir medlemmer imidlertid større påvirkning på valg av prosjekter Avfall Norge skal gjennomføre, samt en mulighet for å delta i prosjekter.

Oppsigelse av prosjektkontingenten må skje innen 1. oktober året før ny prosjektkontingent intreffer

Satser prosjektkontingent

Kostnad i mill

Prosjekt-

kontingent

> 200

218 000

150-200

160 000

100-150

108 000

50-100

57 000

25- 50

26 000

< 25

16 000

Grunnkontingent for medlemmer vedtas av Generalforsamlingen, og styret vedtar prosjektkontingent.

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Telefon:  95707878