Lukk søk

Bli medlem

Som medlem i Avfall Norge bidrar du til å utvikle bransjen i en felles retning

Det betyr mye å ha en nasjonal organisasjon som kan vi kan støtte oss til og som gir oss faglig påfyll.

Kilde: Sitat fra den årlige medlemsundersøkelsen i 2018

Våre medlemsskap


Hovedmedlem + prosjektkontingent

Assosiert medlem

Grundermedlem

Grunnkontingent for medlemmer vedtas av Generalforsamlingen, og styret vedtar prosjektkontingent.

Avfall Norge beregner kontingent basert på årlige driftskostnader.


__________________________________

Hovedmedlem

Hovedmedlemmer: Offentlige og private virksomheter som behandler og håndterer avfall direkte

Satser for hovedmedlemmer

Kostnad i mill

Kontingent

>250

130 000

225 – 250

115 000

200 – 225

105 000

175 – 200

90 000

150 – 175

77 500

125 – 150

67 500

100 – 125

55 000

75 – 100

41 500

50 – 75

28 500

25 – 50

26 000

5 – 25

8 000

< 5

5 250

Prosjektkontingent

Prosjektkontingenten er et bidrag fra medlemmer til relevante og viktige prosjekter Avfall Norge initierer og driver. Det er en abonnementsløsning som kan sies opp. Dette gir medlemmer imidlertid større påvirkning på valg av prosjekter Avfall Norge skal gjennomføre, samt en mulighet for å delta i prosjekter.

Satser prosjektkontingent

Kostnad i mill

Prosjekt-

kontingent

> 200

210 000

150-200

155 000

100-150

105 000

50-100

55 000

25- 50

25 000

< 25

15 000

Tilhørende medlemmer

Leverandører, konsulenter og andre tilhørende organisasjoner.

Satser tilhørende medlem

Kostnad i mill. kroner

Kontingent

i kroner

> 200

50.000

50 – 200

40.000

25 – 50

25.000

10 – 25

10.000

< 10

5.000

Gründermedlemskap

Gründerbedrifter og organisasjoner i etableringsfasen ønskes velkommen som medlem for kr 4000,- eks mva pr år.

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Rådgiver kommunikasjon og medlemsansvarlig
Avfall Norge
Telefon:  95707878