Arskonferansen 2024 banner mobile
Kildesorteringsmerker: Eksempel på hvordan de nye sorteringsmerkene vil se ut Foto: Heydays/Goods

Felles merkeordning for kildesortering

LOOP og Avfall Norge har utarbeidet sorteringsmerker for lik merking og fargebruk over hele landet. Målsetningen er lik merking på emballasjen, på dunken hjemme og på jobb, og i det offentlige rom, for å gjøre det enklere for forbruker å kildesortere riktig.

Bakgrunnen for prosjektet var et større arbeid med å harmonisere innsamling og behandling av husholdningsavfall i Norge slik at Norge kan oppnå 65 prosent materialgjenvinning i 2035, i tråd med EUs målsetting.

Sorteringsmerkene er utviklet basert på Danmarks piktogramsystem som ble lansert i 2017.

Hvordan ta i bruk de nye merkene

Er du eller din bedrift interessert i å ta i bruk sorteringsmerkene? Fyll ut skjemaet for å få dem tilsendt i flere formater, eller gå inn på sortere.no/sorteringsmerker

«Det skal være enkelt og intuitivt å handle miljøvennlig i hverdagen. En felles merkeordning for avfall i Norge er svært etterlengtet, og et godt steg i riktig retning for å gjøre det enklere for forbrukerne å kildesortere riktig.»
Framtiden i våre hender

Om merkeordningen

Merkeordningen med de nye symbolene ble ferdigstilt og tilgjengeliggjort mars 2020. Merkeordning er utarbeidet av LOOP og Avfall Norge i samarbeid med over 50 aktører fra kommuner/renovasjonsselskap, private avfallsselskaper, returselskaper, bransjeorganisasjoner, produsenter og andre interessenter. Design av symboler og retningslinjer for bruk er utarbeidet i samarbeid med designbyrået Goods.

92% av norske kommuner og kommunale avfallsselskaper tror merkeordningen vil gjøre det enklere for innbyggerne å sortere avfallet sitt, ifølge en undersøkelse gjennomført av Ipsos.