Lukk søk

Rapporter

Avfall Norges rapporter og publikasjoner fra 2014 frem til i dag. Finner du ikke rapporten du leter etter? Ta kontakt med post@avfallnorge.no.

Test av poser i avfallssug

Publisert: 28. november 2018 | Nr: 3-2018 | Oppdragstaker: Multiconsult | Fagområde: Teknologi og forskning

Avfall Norge har gjennom Nettverk for Nedgravde Løsninger laget ein rapport som bidrar til kunnskap om hvordan tilgjengelige poser på markedet, for å frakte avfall gjennom avfallssug, presterer i to ulike avfallssug systemer, og ...

Økt utsortering av plast til materialgjenvinning

Publisert: 24. oktober 2018 | Nr: 4-2018 | Oppdragstaker: Mepex Consult AS | Fagområde: Gjenvinning og ombruk, Teknologi og forskning

Avfall Norge har gjennom Nettverket for Sentral ettersortering har fått utviklet en rapport som viser effektiviteten til ettersortering basert på NIR teknologi. Rapporten er laget som et arbeidsdokument og som støtte for bedrifter som ...

Bransjenorm for nedgravde renovasjonsanlegg

Publisert: 22. mai 2018 | Nr: 2-2018 | Oppdragstaker: COWI | Fagområde: Kommunalt ansvar

Avfall Norge har fått utarbeidet en “Bransjenorm for nedgravde renovasjonsanlegg”. Rapporten består av fire deler; "Del I Administrativt tillegg", “Del II Teknisk beskrivelse”, et sett med normtegninger, og et notat om finansiering, eierskap og ...

Bransjenorm og tredjeparts godkjenning av biogjødsel og kompost

Publisert: 24. april 2018 | Nr: 1-2018 | Oppdragstaker: Hjellnes Consult (nå Multiconsult) og Norges Vel | Fagområde: Biologisk behandling, Kompostering, Jordblanding

Bedre utnyttelse av ressursene i organisk avfall og restprodukter er en sentral del av den sirkulære økonomien og bioøkonomien. Krav til kvalitet på kompost, biogjødsel og andre avfallsbaserte gjødselvarer, er definert i gjødselvareforskriften. Denne ...