Nyheter fra EU - oversikt og oppdateringer på regelverk

På denne siden finnes det oppdatert informasjon om regelverksarbeid i EU som Avfall Norge følger med på.

Siste oppdateringer

30.04.2024 Grensekryssforordningen er nå publisert i EU-tidene Les mer

25.04.2024 Parlamentet har vedtatt forordning om grønn klimanøytral industri: nullutslippsteknologier (NZIA). Nå venter formelt vedtak i Rådet. Les mer

24.04.2024 Parlamentet har vedtatt emballasjeforordningen. Nå venter formelt vedtak i Rådet. Les mer

23.04.2024 Parlamentet har vedtatt sin posisjon vedrørende forordning om reduksjon av mikroplast i miljøet. Denne blir nå liggende til etter valget.

23.04.2024 Parlamentet har vedtatt økodesignforordningen. Nå venter formelt vedtak i Rådet. Les mer

23.04.2024 Parlamentet har vedtatt direktiv om forbrukeres reparasjonsrett (right to repair). Nå venter formelt vedtak i Rådet. Les mer

12.04.2024 Bygningsenergidirektivet er nå endelig vedtatt. Les mer

12.04.2024 Industriutslippsdirektivet og forordning om rapportering i industriutslippsportalen er nå endelig vedtatt. Les mer

25.03.2024 Grensekryssforordningen er nå endelig vedtatt. Les mer

18.03.2024 Critical Raw Material Act (CRMA) er nå endelig vedtatt. Les mer

13.03.2024 Parlamentet har vedtatt sin posisjon vedrørende rammedirektivet om avfall. Denne blir nå liggende til etter valget. Les mer

12.03.2024 Parlamentet har vedtatt sin posisjon vedrørende grønnvaskingsdirektivet. Denne blir nå liggende til etter valget. Les mer

23 regelverk

Aktuelt