Lukk søk

Betingelser og retningslinjer

Rev: Jan 2021.

OM ARRANGEMENTER I REGI AV AVFALL NORGE

 • Påmelding
  • Påmelding gjøres av deltager gjennom Avfall Norges påmeldingssystem
  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding.
  • Deltakerne vil få tilsendt ytterligere informasjon før arrangementsstart
  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet
 • Digitale/hybrid arrangment
  • Deltageren har selv ansvar for å, innen rimelig tid, gjøre seg kjent med og teste systemet som brukes for gjennomføring av det digitale kurs eller seminaret. Avfall Norges har ikke mulighet til å bistå med teknisk assistanse under arrangement.
 • Antall deltakere
  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15.
  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas helt frem til arrangementsstart.
 • Hotellbooking
  • Deltakeren må selv bestille og betale overnatting.
  • Avfall Norge reserverer i noen tilfeller rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato. Det vil være spesifikt opplyst dersom dette gjelder.
 • Avmelding
  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart
  • Ved avmelding senere enn fire uker før arrangementsstart vil 50% av arrangementsavgiften bli fakturert. Ved avmelding senere enn to uker før arrangementsstart vil hele arrangementsavgiften bli fakturert.
  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn
  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.
 • Avlysning
  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist
  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

Dersom du har spørsmål om arrangementer i regi av Avfall Norge, ta gjerne kontakt med Sara Wilsgaard

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Telefon:  95707878