Betingelser og retningslinjer

Sist oppdatert 8. februar 2021.

OM ARRANGEMENTER I REGI AV AVFALL NORGE

Påmelding

 • Påmelding gjøres av deltager gjennom Avfall Norges påmeldingssystem
 • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding.
 • Deltakerne vil få tilsendt ytterligere informasjon før arrangementsstart
 • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet
 • Påmelding faktureres fortløpende om ikke annet er spesifisert

Digitale arrangementer

 • Deltageren har selv ansvar for å, innen rimelig tid, gjøre seg kjent med og teste systemet som brukes for gjennomføring av det digitale kurs eller seminaret. Avfall Norges har ikke mulighet til å bistå med teknisk assistanse under arrangementet.
 • Opptak av digitale arrangementer gjøres i hovedsak for internt bruk. Opptak blir ikke sendt ut med mindre noe annet er avtalt.

Avmelding (gjelder både digitalt og fysisk)

 • Ved avmelding senere enn én uke før arrangementsstart, vil ikke arrangementsavgiften bli refundert.
 • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn
 • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon innen rimelig tid.

Fly- og hotellbooking

 • Deltakeren må selv bestille og betale overnatting
 • Avfall Norge kan ikke belastes for urefunderte hotell eller reiseutgifter ved avbestilling eller avlysning av kurs

Avlysning av arrangement

 • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist
 • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.


Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Nettsider, medlemskommunikasjon, CRM, Årskonferansen
Telefon:  95707878