Lukk søk

Betingelser og retningslinjer

EKSTRAORDINÆRE AVBESTILLINGSBETINGELSER GJELDENDE TIL 15/4 2020

Utsettelse:
Ved utsettelse av et arrangement til ny, fastsatt dato opprettholder vi påmeldingen din, men refunderer påmeldingsavgiften dersom den nye datoen ikke passer. Dette må du selv varsle om.

Sykdom:
Ved sykdom gjelder våre ordinære avbestillingsbetingelser.

Arbeidsgivers egne restriksjoner
Ved selvpålagte restriksjoner om deltagelse fra arbeidsgiver gjelder våre ordinære avbestillingbetingelser.

Smitteforebyggende fravær:
Dersom du frarådes å delta på våre arrangementer fordi du har vært i områder med vedvarende smittespredning eller har vært i kontakt med personer som har vært i slike områder, vil vi refundere påmeldingsavgiften på forespørsel.

Hotellbookinger
Når det gjelder kostnadsdekking av hotellbooking forholder vi oss til anbefalinger og informasjon fra myndighetene og våre egne betingelser. Dette betyr at deltakerne selv må stå for kostnadene for hotellrommene som er booket i forbindelse med avlysning eller utsettelse av et seminar eller kurs. Avfall Norge dekker de administrative kostnadene som er påløpt et avlyst eller utsatt arrangement.

Vi ber om forståelse og samarbeid i denne ekstraordinære situasjonen vi alle er i.


GENERELT OM ARRANGEMENTER I REGI AV AVFALL NORGE

 • Kurs-/seminarbekreftelse
  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart. Dersom du ikke mottar en slik bekreftelse, ta kontakt med Silje på silje.rosenlund@avfallnorge.no
  • Deltakerne vil få tilsendt ytterligere informasjon ca en uke før arrangementsstart
 • Kurs-/seminaravgift
  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet
 • Antall deltakere
  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15.
  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas helt frem til arrangementsstart.
  • Vi har en avbestillingsfrist mot konferansested, og må bestemme oss 4 uker før
 • Hotellbooking
  • Deltakeren må selv bestille og betale overnatting.
  • Avfall Norge reserverer rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato
 • Avmelding
  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart
  • Ved avmelding senere enn fire uker før arrangementsstart vil 50% av arrangementsavgiften bli fakturert. Ved avmelding senere enn to uker før arrangementsstart vil hele arrangementsavgiften bli fakturert.
  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn
  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.
 • Avlysning
  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist
  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

Dersom du har spørsmål om arrangementer i regi av Avfall Norge, ta gjerne kontakt med Silje Rosenlund på tlf 47 17 97 06.

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706