Faggrupper og nettverk

Avfall Norges faggrupper skal samle medlemmene og gi muligheter for å jobbe med felles utfordringer og muligheter innenfor ulike fagfelt.

Våre faggrupper

Avfall Norge ønsker å tilby kompetansemiljø og nettverk til sine medlemmer, og legger vekt på kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

Faggruppene skal gi muligheter for å utvikle et fagområde og sette agenda. Deltakelse i faggruppene er forbeholdt hovedmedlemmer i Avfall Norge.

Våre nettverk

Avfall Norge organiserer og drifter flere nettverk for våre medlemmene. Nettverkene er ofte selvfinansierende og organisert rundt et tema. Det er medlemmen som ofte har tatt initiativ til å opprette og holde fremdrift. Noen av nettverkene organiserer og drifter prosjekter, mens noen bare møtes for å utveksle kunnskap og erfaringer.


Nettverk for økonomi og virksomhetsstyring

Dette nettverket er for operative fagfolk innen stab/støtte/virksomhetsstyring (økonomi, administrasjon, ledelse og IT) og er en arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Les mer om Nettverk for økonomi og virksomhetsstyring her

***

Nettverk for ombruk

Et nettverk for medlemmer og samarbeidspartnere i bransjen. For de som jobber med ombruk og vil bidra til kompetanseoverføring og erfaringsdeling.

Les mer om nettverket for ombruk her

***

Nettverk for sentralettersortering

Nettverket deler erfaringer og problemstillinger rundt sentral ettersortering og opprettelsen av den type industri er tema.

Les mer om nettverk for sentralettersortering her

***


Andre arenaer:

Fagforum for farlig avfall

Avfall Norge og NFFA har i felleskap opprettet Fagforum for farlig avfall. Forumet består av representanter fra begge organisasjonene og jobber med faglige problemstillinger på vegne av medlemmene i begge organisasjonene.

Ung i gjenvinningsbransjen

Er et selvstendig nettverk som samler unge i bransjen i alderen 18 til 36 år.

Les mer om UIG