Faggrupper og nettverk

Faggruppene til Avfall Norge skal samler medlemmene og gi muligheter for å jobbe med felles utfordringer og muligheter innenfor fagfelt

Våre faggrupper

Avfall Norge ønsker å være et kompetansemiljø og nettverk for sine medlemmer, har derfor fokus på kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

Faggruppene skal gi muligheter for å utvikle et fagområde og sette agenda

Faggruppene er forbeholdt hovedmedlemmer i Avfall Norge.

Fagforum for farlig avfall

Avfall Norge og NFFA har i felleskap opprettet Fagforum for farlig avfall. Forumet består av representanter fra begge organisasjonene og jobber med faglige problemstillinger på vegne av medlemmene i begge organisasjonene.

Våre nettverk

Avfall Norge organiserer og drifter flere nettverk for våre medlemmene. Nettverkene er ofte selvfinansierende og organisert rundt et tema. Det er medlemmen som ofte har tatt initiativ til å opprette og holde fremdrift. Noen av nettverkene organiserer og drifter prosjekter, mens noen bare møtes for å utveksle kunnskap og erfaringer.


Nettverk for digitalisering

Nettverk fra bransjen som jobber med felles prosjekter knyttet til digitalisering for hele bransjen

Les mer

___

Ung i gjenvinningsbransjen

Er et selvstendig nettverk som samler unge i bransjen i alderen 18 til 36 år.

Les mer om UIG

___

Nettverk for ombruk

Et nettverk for medlemmer og samarbeidspartnere i bransjen. For de som jobber med ombruk og vil bidra til kompetanseoverføring og erfaringsdeling.

Les mer om nettverket for ombruk her

___

Andre nettverk:

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Medlemskommunikasjon, bærekraft og ombruk.
Telefon:  95707878