Arskonferansen 2024 banner mobile

Fagforum og arbeidsgrupper

Avfall Norges fagforum og arbeidsgrupper er et medlemstilbud for å promotere kompetanse- og nettverksbygging. Deltakelse i faggruppene er forbeholdt ansatte fra hovedmedlemmer i Avfall Norge. Avfall Norges administrasjon er sekretariat for tilbudet, en tjeneste som dekkes av medlemskontingenten.

Fagforum skal bidra til erfaringsutveksling og innovasjon i bransjen, og bistå Avfall Norge i å styrke bransjens posisjon i den sirkulære omstillingen.

Arbeidsgrupper skal være en supplerende arena for fagforum, hvor særskilte problemstillinger kan løses gjennom en kombinasjon av egeninnsats, egenfinansiering og felles søknader om tilskudd. Arbeidsgrupper skal rapportere tilbake til dedikerte fagforum, og deltakelse er åpent for alle medlemmer. Avfall Norge fasiliterer oppstartsmøter i arbeidsgrupper, som deretter forutsettes å være selvdrevne.

Fagstruktur

Avfall Norge grupperer fagforum og arbeidsgrupper i fire tematiske hovedretninger, kalt hovednettverk. Liste over deltakere.

Hovednettverk: Fremtidens ressurser
Bransjen som leverandør av sirkulære råvarer og produkter, eksempelvis innen EUs 7 prioriterte verdikjeder

  • Fagforum: Innsamling og sortering
  • Fagforum: Sirkulære råvarer
  • Fagforum: Farlig avfall (i samarbeid med NFFA, som er sekretariat)

Arbeidsgruppe: Sentral ettersortering.

Hovednettverk: Produksjon
Bransjens egne sirkulære omstilling og UFF-tiltak: Unngå - Flytt - Forbedre

Arbeidsgrupper: For øyeblikket ingen.

Hovednettverk: Virksomhetsstyring
Bransjen som leverandør av sirkulær data. Målstyring og omstilling av forretningsmodeller

  • Fagforum: Rapportering og omstilling
  • Fagforum: Digitalisering

Arbeidsgrupper: For øyeblikket ingen.

Hovednettverk: Posisjonering
Bransjens behov for, og utforming av, nye rammevilkår som bidrar til lønnsomme sirkulære forretningsmodeller

  • Fagforum: Rammebetingelser
  • Fagforum: Produsentansvar

Arbeidsgrupper: For øyeblikket ingen.


Møteplan

Avfall Norges fagforum møtes fire ganger i året: tre heldags hybride møter i individuelle fagforum, samt ett felles fysisk møte lunsj-til-lunsj for alle deltakerne.

Merk at Fagforum Farlig avfall har andre møtedatoer, da dette administreres av NFFAs sekretariat. Kommende møter: Torsdag 11. april.

Fagforum samlinger 2024

Fagforum i hovednettverk Mars: uke 11 Juni: uke 23 Sept: uke 39 Nov: uke 47

Fremtidens ressurser *

Man 11/3

Tir 4/6

Tir 24/9

Ons 20 - Tor 21

Produksjon

Tor 14/3

Ons 5/6

Ons 25/9

Ons 20 - Tor 21

Virksomhetsstyring

Ons 13/3

Tor 6/6

Tor 26/9

Ons 20 - Tor 21

Posisjonering

Fre 15/3

Fre 7/6

27/9

Ons 20 - Tor 21

Andre arenaer

Ung i gjenvinningsbransjen (UiG)

Er et selvstendig nettverk som samler unge i bransjen i alderen 18 til 36 år.

Les mer om UiG