Lukk søk

Analyse i Oslo kommune

​Denne rapporten presenterer resultatene fra Renovasjonsetatens (REN) avfallsanalyse av matavfall, plastemballasje og restavfall fra henteordninger i Oslo kommune 2017.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 15. mars 2017 | Avfallstype: Restavfall, Plastemballasje, Matavfall | Oppdragstaker: Hjellnes Consult | Årstall: 2017
1

Avfallsanalysen omfatter totalt 10 områder i kommunen. Dette er de samme 10 områdene som er benyttet i avfallsanalysene siden 2013.

Resultatene for hvert enkelt område indikerer at det er stor forskjell i andelen matavfall og plastemballasje som sorteres. Andelen grønne poser i avfallsbeholderen varierer fra 17,8 til 32,9 vektprosent, mens andelen blå poser varier fra 3,7 til 6,0 vektprosent.

Den totale mengden avfall per person i avfallsbeholderen (restavfall, matavfall og plastemballasje) per år har gått ned med 5,2 kilo siden 2016, og har sunket jevnt siden 2013. Denne nedgangen skyldes spesielt en nedgang i mengden matavfall og mengden "faktisk restavfall ".

Sorteringsadferden for matavfall har en positiv utvikling, hvor stadig mer av matavfallet faktisk sorteres i grønn pose. Det er likevel fortsatt mye matavfall som feilaktig legges i restavfallet. Det presiseres at tallene i diagrammene ikke inkluderer vekten av grønne og blå poser til henholdsvis matavfall og plastemballasje. For plastemballasjen var det en betydelig positiv utvikling fra 2014 til 2015, mens det de senere årene har variert noe innenfor det samme nivået. Det er fortsatt et stort forbedringspotensial for denne avfallstypen, da fortsatt ca. 70 vektprosent plastemballasje feilaktig legges i restavfallet.

Detaljerte resultater og metodebeskrivelse kan du lese i rapporten.