Lukk søk

Matavfall og restavfall, Romsdalen interkommunale renovasjons- selskap IKS

Det ble i august 2017 gjennomført en plukkanalyse av avfall fra 4 utvalge boligområder i RIR-regionen. Analysen omfatter matavfall og restavfall fra henteordningen og noe glass- og metall fra returpunkter. Totalt ble det sortert 1575 kilo mat- og restavfall og 440 kilo glass-og metallemballasje.

Av: Mona Sæther | Publisert: 18. mars 2019 | Avfallstype: Restavfall, Glass- og metallemballasje, Matavfall | Oppdragstaker: Mepex | Årstall: 1950
1