Arskonferansen 2024 banner mobile

Årsmøte 2019 og mini-seminar med tema: Digitalisering i Bioøkonomien

Årsmøte og mini-seminar med Avfallsforsk på Kulturhuset i Oslo

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Velkommen til årsmøte og halvdags seminar med Avfallsforsk på Kulturhuset i Oslo.

Tema: Digitalisering i Bioøkonomien
Temaene som belyses er omikk / DNA-analyse, dvs avanserte metoder for å forstå kompost og biogjødsel, robotisering, styring av prosessanlegg mm.

Studenter /Ph.d'er og medlemmer av Avfallsforsk: Vi inviterer til å presentere interessante forsknings- og innovasjonsprosjekter. Det blir satt av tid til korte presentasjoner (5-10 minutter per) og det blir mulighet for å stille ut postere.

Vi kan etter søknad dekke reiseutgifter.

Interessert? Send en epost merket "Avfallsforsk FoU-prosjekt" til Jens Måge innen 3. april med en kort "abstract" (maks en halv A4 side) om prosjektet.

Program

10.00 - 11.00 Årsmøte i Avfallsforsk (for medlemmer)

11.00 - 14.30 Mini-seminar, inkl enkel lunsj (gratis og åpent for alle)

15.00 - 16.00 Styremøte / nyvalgt styre i Avfallsforsk

Fullt program er lagt ut under 'program'.

Årsmøtepapirer sendes på epost til medlemmer i forkant av møtet. Mini-seminaret er gratis og åpent for alle interesserte.

Torsdag 25. april

09.30–10.00

Rykende varm kaffe og te står klar - registrering

10.00–11.00

Årsmøte med Avfallsforsk

11.00–14.00

Mini-seminar med Avfallsforsk

11.00–11.15

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Avfallsforsk er 10 år i 2019! Hvor langt har vi kommet og hvordan skal de neste 10 årene se ut?

11.15–11.45

Utvalgte FoU / innovasjonsprosjekter i bransjen presenteres:

  • Tonje Liverød: Miljøanalyse av insektproduksjon for mat og fôr.
  • Sigvart Eggen: Resirkulering av aluminiumsemballasje med utgangspunkt i IVARs nye ettersorteringsanlegg.
  • Kjell Rune Jonassen, NMBU: Next generation bio-fertilizers: Mitigating N2O emissions from soil by growing N2O reducing bacteria in digestates.

11.45–12.10

Digitalisering av bioøkonomien

Foredragsholder: Hans Kleivdal Konserndirektør, NORCE - Norwegian Research Centre

12.10–12.50

Lunsj

12.50–13.15

Foredragsholder: Live Heldal Hagen Postdoktor, NMBU, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

- Hva er omikk og hvordan kan det benyttes i bioteknologien? (genetisk kartlegging, DNA-sekvensering)

- Hvordan kan slike avanserte metoder brukes for å forstå kompostering og biogassproduksjon?

Live Heldal Hagen disputerte i 2016 for doktorgraden med temaet: "Microbial communities in biogas reactors and their link to stability and performance".

13.15–13.40

Foredragsholder: Kamran Shalchian-Tabrizi Professor - Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi, Universitetet i Oslo - Institutt for biovitenskap

Hvordan UiO i samarbeid med Lindum bruker DNA-sekvensering for å forstå og forbedre prosesser i industriell kompostering?
Kamran har for tiden permisjon fra UiO for å bidra med å starte opp biotech-selskapet Bionér - https://www.bioner.bio/

13.40–13.55

Foredragsholder: Mona Nordhammer Sæther Fagrådgiver og prosjektleder "Slik kan Norge kildesortere", Avfall Norge
  • En av Avfallsforsks roller er formidling og deling av FoU-resultater.
  • Hvordan kan denne rollen utvikles?

13.55–14.00

Oppsummering og avslutning

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Hans Kleivdal

Konserndirektør, NORCE - Norwegian Research Centre

Live Heldal Hagen

Postdoktor, NMBU, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Kamran Shalchian-Tabrizi

Professor - Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi, Universitetet i Oslo - Institutt for biovitenskap

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver og prosjektleder "Slik kan Norge kildesortere", Avfall Norge