Lukk søk

Årsmøte 2019 og mini-seminar med tema: Digitalisering i Bioøkonomien

Årsmøte og mini-seminar med Avfallsforsk på Kulturhuset i Oslo

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Velkommen til årsmøte og halvdags seminar med Avfallsforsk på Kulturhuset i Oslo.

Tema: Digitalisering i Bioøkonomien
Temaene som belyses er omikk / DNA-analyse, dvs avanserte metoder for å forstå kompost og biogjødsel, robotisering, styring av prosessanlegg mm.

Studenter /Ph.d'er og medlemmer av Avfallsforsk: Vi inviterer til å presentere interessante forsknings- og innovasjonsprosjekter. Det blir satt av tid til korte presentasjoner (5-10 minutter per) og det blir mulighet for å stille ut postere.

Vi kan etter søknad dekke reiseutgifter.

Interessert? Send en epost merket "Avfallsforsk FoU-prosjekt" til Jens Måge innen 3. april med en kort "abstract" (maks en halv A4 side) om prosjektet.

Program

10.00 - 11.00 Årsmøte i Avfallsforsk (for medlemmer)

11.00 - 15.00 Mini-seminar, inkl enkel lunsj (gratis og åpent for alle)

15.00 - 16.00 Styremøte / nytt styre møtes.

Fullt program er lagt ut under 'program'.

Årsmøtepapirer sendes på epost til medlemmer i forkant av møtet. Lunsj og seminar er gratis og åpent for alle interesserte.

Torsdag 25. april

09.30–10.00

Rykende varm kaffe og te står klar - registrering

10.00–11.00

Årsmøte med Avfallsforsk

11.00–15.00

Mini-seminar med Avfallsforsk

11.00–11.15

Foredragsholder: Nancy Strand Administrerende direktør, Avfall Norge

Avfallsforsk er 10 år i 2019! Hvor langt har vi kommet og hvordan skal de neste 10 årene se ut?

11.15–11.45

Utvalgte FoU / innovasjonsprosjekter i bransjen presenteres:

  • Studenter inviteres til å presentere masteroppgaver
  • Utstilling av postere
  • Aktuelle innovasjons- og forskningsprosjekter i bransjen

Studenter /Ph.d'er og medlemmer av Avfallsforsk: Vi inviterer til å presentere interessante forsknings- og innovasjonsprosjekter. Det blir satt av tid til korte presentasjoner (5-10 minutter per) og det blir mulighet for å stille ut postere.

Vi kan etter søknad dekke reiseutgifter.

Interessert? Send en epost merket "Avfallsforsk FoU-prosjekt" til Jens Måge innen 3. april med en kort "abstract" (maks en halv A4 side) om prosjektet.

11.40–11.50

Foredragsholder: TBA

11.50–12.30

Lunsj

12.30–12.55

Foredragsholder: Live Heldal Hagen Postdoktor, NMBU, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

- Hva er omikk og hvordan kan det benyttes i bioteknologien? (genetisk kartlegging, DNA-sekvensering)

- Hvordan kan slike avanserte metoder brukes for å forstå kompostering og biogassproduksjon?

Live Heldal Hagen disputerte i 2016 for doktorgraden med temaet: "Microbial communities in biogas reactors and their link to stability and performance".

12.55–13.20

Foredragsholder: Kamran Shalchian-Tabrizi Professor - Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi, Universitetet i Oslo - Institutt for biovitenskap

- Hvordan UiO i samarbeid med Lindum bruker DNA-sekvensering for å forstå og forbedre prosesser i industriell kompostering

13.40–14.05

Optimalisering drift av biologiske prosessanlegg (TBA)

14.05–14.30

- Hva skjer på NMBU? (TBA)

14.30–14.45

- En av Avfallsforsks roller er formidling og deling av FoU-resultater.

- Hvordan kan denne rollen utvikles?

Nancy Strand

Administrerende direktør, Avfall Norge

Live Heldal Hagen

Postdoktor, NMBU, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Kamran Shalchian-Tabrizi

Professor - Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi, Universitetet i Oslo - Institutt for biovitenskap