Innføring i avfallsrett

Deltakere får oversikt over grunnleggende lover og regler for bransjen. Verdt å få med seg for både nyansatte og andre som trenger en oppfriskning i regelverk.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Avfall Norge og NFFA er glade for å kunne introdusere "Innføring i avfallsrett". Arrangementet er digitalt og består av tre økter á to timer i uke 22:

  • Mandag 30/5 09:00-11:00
  • Onsdag 1/6 09:00-11:00
  • Fredag 3/6 09:00-11:00

Det er lagt inn tid til både spørsmål og korte pauser underveis.

"Innføring i avfallsrett" gir deltakerne et overblikk over lover og regler det er viktige å kjenne til hvis man jobber i bransjen. Kurset passer godt for nyansatte, de som trenger en oppfrisking og andre med interesse for bransjen.

Kursholder er Einar Bratteng, partner i advokatfirmaet Berngaard.

Priser:

1 deltaker: kr 4 200,- for medlemmer av Avfall Norge og NFFA (6 200,- ikke medlemmer)

20 % på deltager 2
40 % på deltager 3
60 % på deltager 4
80 % på deltager 5

Rabattene gjelder KUN for medlemmer.

For best mulig opplevelse av et digitalt kurs har vi et tak på 30 deltakere. Minimum antall deltagere for gjennomføring av kurs er 10 deltakere.

Kurset er fulltegnet.

Mandag 30. mai

09.00–11.00

Foredragsholder: Einar Bratteng Partner, Advokatfirmaet Berngaard

Internasjonal miljøpolitikk og regelverk:

- Basel-konvensjonen
- OECD-vedtaket
- GHS
- Stockholm- og Minnemata konvensjonen.

Europeisk miljøpolitikk, herunder betydningen og gjennomføringen av europeisk miljøregelverk i Norge:

- Green Deal
- Handlingsplanen for Sirkulær økonomi
- Rammedirektivet for avfall

Onsdag 1. juni

09.00–09.30

Foredragsholder: Einar Bratteng Partner, Advokatfirmaet Berngaard

Betydningen av forurensningsloven for avfalls- og gjenvinningsbransjen (Forurensningsloven kap. 5 om avfall mv.)

09.30–10.00

Foredragsholder: Einar Bratteng Partner, Advokatfirmaet Berngaard

Hovedreglene om krav til tillatelse etter forurensningsloven og forholdet til avfallsforskriftens krav om tillatelse.

10.00–10.30

Foredragsholder: Einar Bratteng Partner, Advokatfirmaet Berngaard

Gjennomgang av hovedtrekkene i forskriften.

10.30–11.00

Foredragsholder: Einar Bratteng Partner, Advokatfirmaet Berngaard

Forholdet til produktkontrolloven og kjemikalieregelverket (REACH og CLP), samt lov om rett til miljøinformasjon.

Fredag 3. juni

09.00–10.00

Foredragsholder: Einar Bratteng Partner, Advokatfirmaet Berngaard

Gjennomgang av regelverket knyttet til eksport/import av avfall innenfor EU.

10.00–11.00

Foredragsholder: Einar Bratteng Partner, Advokatfirmaet Berngaard

Gjennomgang av hovedtrekkene i “transportregelverket”, med vekt på ADR.

Einar Bratteng

Partner, Advokatfirmaet Berngaard

Einar Bratteng er blant annet forfatter av boken "Avfallsrett", advokat og partner i advokatfirma Berngaard og arbeider for tiden med en doktorgrad med tittelen "Den sirkulære økonomiens dilemmaer" ved juridisk fakultet ved Universitet i Oslo.