Arskonferansen 2024 banner mobile

Kurs: Drift av gjenvinningstasjoner

Kurset Drift av gjenvinningstasjoner passer for driftsbetjenter, formenn, driftsledere og andre som har sitt virke i tilknytning til gjenvinningstasjoner. Kurset passer også for alle andre som må svare på avfallsfaglige spørsmål fra kundene. Påmeldingsfrist 8. oktober 2024

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Kravene som stilles til gjenvinningstasjoner i dag er omfattende. Ansatte i alle funksjoner må forholde seg til kompleks drift der myndighetskrav, HMS, kundebehandling, bruk av maskiner og annet driftsutstyr, samt at krav til effektiv drift skal kombineres med det avfallsfaglige og en god miljøprofil.

I dette kurset tar vi for oss alle disse aspektene, og over to dager vil kursdeltakerne tilegne seg kompetanse som fører til at man har en helhetlig forståelse av gjenvinningstasjonenes funksjon, samtidig som man får et grunnlag for å utføre de daglige driftsoppgavene på en god og miljøriktig måte.

Kurset finner sted i Avfall Norges SirkulærHUB i Øvre Vollgate 6, 7. etasje. Dersom 10 eller flere ønsker felles middag, vil dette bli arrangert etter første kursdag på en restaurant i nærheten av kurslokalet. Pris for middag kommer i tillegg til kursavgiften.

Priser:

1 deltaker: kr 7 500,- for medlemmer (9 500,- ikke medlemmer)

10% rabatt per billett fra billett nummer 2.

Rabattene gjelder KUN for medlemmer.


Annen praktisk info:

Deltakerliste finnes her

Onsdag 30. oktober

10.00–16.45

Foredragsholder: Kjell Espen Søraas , BIR

Innledning og bakgrunn kl.10

Rammevilkår, begreper og organisering av avfallsvirksomheten

Service og kundebehandling

Lunsj kl. 12

Daglig drift av gjenvinningsstasjoner

Hvor blir avfallet av / hva gjenvinnes avfallet til

Oppsummering dag 1

18.00–21.00

Det vil arrangeres en felles middag for de som ønsker dette (minimum 10 påmeldte).

Torsdag 31. oktober

08.30–15.00

Foredragsholder: Kjell Espen Søraas , BIR

Farlig avfall: Avfallsforskriften Kapittel 11. Farlig avfall. Avfallets egenskaper og farene knyttet til dette kl. 08.30

HMS og Internkontroll

Ansvarsforhold ved skader og uhell på gjenvinningsstasjonen

Lunsj kl.12.45

EE-avfall

Avslutningsprøve

Avslutning kl.15

Kjell Espen Søraas, ansatt i BIR siden 2005

Kjell Espen har hatt ansvaret for drift og utvikling av elleve gjenvinningsstasjoner samt en stasjon som kun mottar, sorterer og deklarerer farlig avfall. 85 ansatte har sitt virke på disse anleggene som årlig mottar over 60.000 tonn avfall. Han har også vært prosjektleder for BIRs utbygginger av nye gjenvinningsstasjoner der den siste stod ferdig våren 2023. Kjell Espen jobber nå med ulike prosjekter i BIR. Tidligere stillinger · Produksjonssjef i Posten Norge AS med ansvar for Postens transport- og terminalaktiviteter i Hordaland og Sogn og Fjordane · Driftssjef og trafikksjef i ulike transport- og trafikkselskap på Vestlandet; Utdanning · Cand.Mag. fra Høgskolen i Molde med studieretning innen logistikk, ledelse og administrasjon; Erfaring/historie som kursholder · Hovedsakelig fra bedriftsinterne kurs og kurs i bransjesammenheng