Arskonferansen 2024 banner mobile

Omvisning og workshop på Sirkulær Ressurssentral

Interessert i å lære mer om ombrukssentraler og hvordan din virksomhet kan involvere seg? Vi inviterer til skreddersydd bransjearrangement som starter med omvisning hos Sirkulær Ressurssentral på Økern i Oslo, før det blir en workshop der vi diskuterer hvilken plass bransjen kan ha i denne typen verdikjede.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 22. november

09.00–09.55

Omvisning i telthallen Ombygg

Foredragsholder: Emil Andresen Rygh Daglig leder, Sirkulær Ressurssentral AS

09.55–10.05

Vi går samlet til nærliggende møtelokale

10.05–10.50

Foredragsholder: Emil Andresen Rygh Daglig leder, Sirkulær Ressurssentral AS

Sirkulær Ressurssentral koordinerer gjennom sin Kunnskapsarena et nasjonalt nettverk for ombrukssentraler. Hva er siste nytt derfra, og i hvilken grad er avfallsbransjen involvert?

Det legges opp til god tid til diskusjon, spørsmål og svar blant deltakerne.

10.50–11.00

Kaffepause

11.00–12.00

Foredragsholder: Elin A. Hansen, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Emil Andresen Rygh Daglig leder, Sirkulær Ressurssentral AS

Deltakere på arrangementet som allerede har erfaring fra samarbeid med ombrukssentraler kan også få taletid til å presentere sine erfaringer.

Ta gjerne kontakt med arrangementsansvarlig for å avklare dette.

12.00–12.15

Foredragsholder: Elin A. Hansen Seniorrådgiver, Avfall Norge

Hva har kommet ut av dagens arrangement?

  • Nye nettverkskontakter?
  • Plan om samhandling med en lokal ombrukssentral?
  • Nye initiativer i avfallsbransjen?

Emil Andresen Rygh

Daglig leder, Sirkulær Ressurssentral AS

Emil er daglig leder i Sirkulær Ressurssentral, og har i tillegg til daglig drift av selskapet et stort fokus på kunnskapsutvikling og -deling knyttet til ombruk av byggevarer. Før Emil startet i Sirkulær Ressurssentral har Emil jobbet i Sporveien og Statsbygg. Hos sistnevnte jobbet han primært med prosjektledelse, men var også sentral i etablering og oppfølging av systemer for å effektivisere dokumentasjonsdelen av miljøarbeidet i Prosjekt nytt regjeringskvartal.

Elin A. Hansen

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Elin leder fagteamet i Avfall Norges administrasjon. Hun er sivilingeniør og har tidligere vært fagansvarlig sirkulærøkonomi i miljøstiftelsen ZERO, og ledet sirkulær rådgivning for ombruksplattformen Loopfront. Som miljørådgiver for Statsbygg fasiliterte hun overføring av en 4500 m2 telthall fra Prosjekt nytt regjeringskvartal til Sirkulær Ressurssentral, og var involvert i konseptutredning av metode for ombruk av hulldekker i betong.