Forslag om innføring av fritak for CO2-avgift på mineralske produkter for karbonfangst og lagring

Avfall Norge har ingen merknader til forslaget om innføring av fritak for CO2-avgift på mineralske produkter for karbonfangst og lagring og foreslåtte endringer i tilsvarende fritak for avgift på forbrenning av avfall.