Arskonferansen 2024 banner mobile

Høringer i EU

Under finnes linker til pågående relevante høringer i EU. Det er åpent for alle å komme med innspill. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til å gi høringssvar der det er formålstjenelig.

Kontakt oss

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784