Forslag til endringer i klimakvoteforskriften

Avfall Norge har ingen kommentarer til forslaget om endringer av kapittel 2 i klimakvoteforskriften.

Avfall Norge viser til at Miljødirektoratet den 24. 05. 2022 sendte ut forslag til endring i klimakvoteforskriften. Forslaget gjelder gjennomføring av forordning (EU) 2022/388 om endring av MR-forordningen. Forordning (EU) 2022/388 åpner for å kunne gi midlertidig unntak fra visse dokumentasjonskrav for å nulltelle CO2-utslipp fra forbrenning av alle typer biomasse frem til 1. januar 2023.

Avfall Norge har ingen kommentarer til forslaget om endringer av kapittel 2 i klimakvoteforskriften.