Høring av forslag om å endre avfallsforskriften kapittel 12 for å øke deklarasjonsgebyret for farlig avfall

Avfall Norge støtter NFFAs høringsinnspill der midlertidig økning i deklarasjonsgebyret tiltredes, men viser til tilhørende inspill fra NFFA.

Se vedlagt fil for å lese høringsinnspillet fra NFFA.