Høring – revisjon av krav til anskaffelser av avfallshåndtering 2022

Avfall Norge er glad for at DFØ legger til grunn at biogass sidestilles med nullutslipp, i tråd med Stortingets beslutninger om dette.