Høringssvar DFØ revidert veiledning om klima- og miljøvennlig drivstoff

Avfall Norge svarer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sitt høringsbrev av 28.09.2020. Den norske verdikjeden for biogass er umoden og offentlige anskaffelser er et svært viktig virkemiddel. Å likestille biogass i drivstoffmatrisen med nullutslippsløsningene vil virke som et insentiv til investering i biogass og hindre at man blir sittende på gjerdet og vente på at nullutslippsløsningene blir rimeligere.

| Fagområde: Biologisk behandling

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262