Høringssvar DFØ revidert veiledning om klima- og miljøvennlig drivstoff

Avfall Norge svarer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sitt høringsbrev av 28.09.2020. Den norske verdikjeden for biogass er umoden og offentlige anskaffelser er et svært viktig virkemiddel. Å likestille biogass i drivstoffmatrisen med nullutslippsløsningene vil virke som et insentiv til investering i biogass og hindre at man blir sittende på gjerdet og vente på at nullutslippsløsningene blir rimeligere.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262