Høringsuttalelse ang forslag om endring av forurensningsloven § 18

Avfall Norge mener at den foreslåtte endringen er nødvendig og har ingen innsigelser til forslaget.

Avfall Norge viser til høring på forslag til endring av forurensningslovens § 18, som skal sikre etterlevelse av industriutslippsdirektivet (2010/75/EU). Avfall Norge mener at den foreslåtte endringen er nødvendig og har ingen innsigelser til forslaget til endring i forskriften.


Mvh

Cecilie Lind
Adm.dir
Avfall Norge