Høringssvar KLD om forslag til endringer i omsetningskravet for biodrivstoff

Avfall Norge mener det er svært viktig å stimulere bærekraftig biodrivstoff fra lokale råstoff, slik biogass er et eksempel på. Dette gir størst klimareduksjon samt høyest verdiskaping som bidrar til arbeidsplasser og et grønt skifte i norsk næringsliv. Vi går derfor inn for alternativ B, med nytt delkrav om at 1,5 prosentpoeng av omsatt biodrivstoff skal være dobbelttellende biodrivstoff.

| Fagområde: Biologisk behandling

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262