Høringssvar KLD om forslag til endringer i omsetningskravet for biodrivstoff

Avfall Norge mener det er svært viktig å stimulere bærekraftig biodrivstoff fra lokale råstoff, slik biogass er et eksempel på. Dette gir størst klimareduksjon samt høyest verdiskaping som bidrar til arbeidsplasser og et grønt skifte i norsk næringsliv. Vi går derfor inn for alternativ B, med nytt delkrav om at 1,5 prosentpoeng av omsatt biodrivstoff skal være dobbelttellende biodrivstoff.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262