Oppdatering av klimalovens klimamål for 2030

Avfall Norge støtter forslaget om å endre klimamålet slik at det lovfestede målet for 2030 blir å redusere utslippene med minst 55 prosent.

Avfall Norge viser til at Klima- og miljødepartementet den 18.01.2023 sendte ut forslag om å endre det lovfestede klimamålet for 2030 i klimaloven slik at det samsvarer med Norges oppdaterte klimamål for 2030 under Parisavtalen.

Avfall Norge støtter forslaget om å endre klimamålet slik at det lovfestede målet for 2030 blir å redusere utslippene med minst 55 prosent sammenlignet med utslippsnivået i 1990.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041