Arskonferansen 2024 banner mobile

Støtter forslag om økning av maksimal normalpris for levering av isoleglassruter

Miljødirektoratet foreslår en endring i avfallsforskriftens kapittel 14 vedlegg 1B. I dag er teksten som følger:

«Maksimal normalpris for levering av isolerglassruter i årene 2014–2016 er kr 1 300,- per tonn eksklusive merverdiavgift.»

I den foreslåtte endringen vil Miljødirektoratet oppjustere maksprisen til kr 1400,- per tonn. Avfall Norge  forstår med dette at mottak kan prise leveringer med isolerglassruter med PCB fra næringskunder med 1400,- per tonn i stedet for 1300 kr pr. tonn slik det er i dag .

Avfall Norge støtter dette forslaget.
 
Imidlertid er det en utfordring at maksprisen bare gjelder isolerglassruter med PCB. Inntil ordningen også omfatter isolerglassruter med klorparafiner, vil ansatte på mottakene komme opp i diskusjoner med kunder som ikke skjønner hvorfor det må være så stor forskjell på prisene på isolerglassruter. I mange tilfeller ligger tonnasjeprisen på klorparafinruter på 7000/tonn, men vi har også hørt om priser helt opp i 15 000,-/tonn for mottak av disse isolerglassrutene.