Bærekraft

En bærekraftig gjenvinnings-bransje

Bærekraft

FNS BÆREKRAFTSMÅL er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Gjenvinningsbransjen skal ta sin del av ansvaret for å lykkes med å nå målene.

På denne siden finner du en oversikt over temaer som er relevant for bransjen når det gjelder bærekraft, bærekraftsrapportering og Åpenhetsloven.

Hvordan jobbe med bærekraft?

Vi har samlet ulike temaer som er relevant for bransjen når det gjelder bærekraft, bærekraftsrapportering og Åpenhetsloven.

Prosjekt i Avfall Norge

I Avfall Norge jobber vi nå med et prosjekt tilknyttet bærekraftsmålene.

Bærekraftmålene mot 2030

Prosjektet skal:

  • Fremskaffe data om utviklingen på utvalgte, relevante delmål som bransjen har ansvar for og rapportere på utviklingen frem mot 2030
  • Øke kunnskapen blant medlemmene om FN’s bærekraftsmål
  • Øke kunnskapen blant medlemmene om bærekraftsrapportering både i egen og kunders virksomhet

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!