Lukk søk

Avfallssektoren Romania

Nye forretningsmuligheter.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 6. juli 2017

Innovasjon Norge i Bucuresti har fått utarbeidet en rapport om avfallssektoren i Romania.Rapporten tar for seg de fleste segmenter av offentlig avfall og industrielt avfall i Romania og presenterer status, behov og de viktigste miljømessige utfordringer som må løses i de kommende 5 år.

Les rapporten her:

Analysen av gapet mellom status og behov viser klart at her er det forretningsmuligheter, både for konsulenter, utstyrsleverandører, avfallhåndteringsselskap, digitale tjenester, ombruk/gjenbruk/reparasjon/avfallsreduksjon osv. Det kan også se ut som om markedet ikke har noen dominerende aktører så kanskje også etableringer kunne være av interesse.

Studien er utarbeidet med bilaterale midler under EØS-programmet "Green Industry Innovation Romania" og vil bli presentert på et Frokostmøte hos Innovasjon Norge 22. september 2017, kl 08.30-10.00.

Intensjonen er at Innovasjon Norge følger opp rapporten med en studietur til Romania i oktober i år.  Reisestøtte tilbys deltagerne.

Innovasjon Norge skal i de kommende år forvalte to store EØS-programmer i Romania, hvor ressurseffektiv, grønn og sirkulær økonomi er blant fokusområdene. Så her er det store muligheter for norske aktører til å delta som partnere i prosjektene.

Kontaktperson hos Innovasjon Norge: Anne Lise Rognlidalen,

e-mail: anrog@innovasjonnorge.no med kopi til Romania@norwaygrants-greeninnovation.no