Berit E. Pettersen valgt som ny styreleder i Avfall Norge

Kjell Øyvind Pedersen gir stafettpinnen videre etter fem år som styreleder. Berit Pettersen blir Avfall Norges første kvinnelige styreleder.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 5. juni 2018

Ny styreleder

Berit E. Pettersen fra Reno Vest IKS ble tirsdag valgt som styreleder i Avfall Norge under generalforsamlingen.

- Jeg har tenkt mye på om jeg skulle ta på meg denne store oppgaven for bransjen. Konklusjonen er klar, vi har mye ugjort det er utrolig viktig å tenke strategisk fremover.

Pettersen er tydelig på at dersom bransjen skal lykkes må man lykkes sammen.

- Skal vi være de beste må vi gjøre ting riktig og kollektivt, og være attraktiv som bransje.

I 2015 åpnet Avfall Norge opp for private medlemmer, en ny modell som viser ny retning i bransjen.  

- Jeg har brukt tid på å la denne modellen modnes og jeg er ikke i tvil om at den er riktig og fremtidsrettet.

Den nye styrelederen mener prisen på medlemskapet, kompetansen i Avfall Norge og tilbudet til medlemmene skal være et incitament på at det er nødvendig og viktig å være medlem i Avfall Norge.

- Det skal gi nytteverdi å være medlem i Avfall Norge. Vi må være tydelig når vi blir utfordret og det skal ikke herske tvil om hvem vi er og hva vi står for. Jeg gleder meg til oppgaven sammen med et godt team både administrativt og på styrenivå og med medlemmene på laget skal dette bli veldig bra, avslutter Pettersen.

Takket for åtte år i styret

Avfall Norge takker Kjell Øyvind Pedersen for den innsatsen han har gjort for organisasjonen. Kjell Øyvind Pedersen legger bak seg fem år som styreleder og åtte år i styret.

Kjell Øyvind Pedersen har som styreleder vært med på store beslutninger som får store positive konsekvenser for fremtiden. Pedersen beskrives som en god kollega, aktiv og samlende. Han har bygget et godt team for bransjen, forteller Berit E. Pettersen når hun takker av Pedersen.  

Kvinner i lederposisjoner

Berit E. Pettersen er første kvinnelige styreleder i Avfall Norge. Det betyr at Avfall Norge har kvinnelig styreleder, administrerende direktør og leder av valgkomiteen.

Styremedlemmer for perioden 2018-2020

Berit E. Pettersen, leder, Reno-Vest IKS

Erik Osmundsen, nestleder, Norsk Gjenvinning Norge AS

Toril P. Borvik, Oslo kommune renovasjonsetaten

Andreas Gillund, VESAR IKS

Øystein P. Solevåg, ÅRIM IKS

Elisabeth Helle, Avfall Sør IKS

Andre Tangen, BIR AS

Varamedlemmer:

Trygve Berdal, HAMOS FORVALTNING IKS
Synnøve Bjørke, ROAF IKS
Audun Roalkvam , IVAR IKS

Valgkomité

Elisabeth H. Bjerke, leder, GLØR IKS
Jan Egil Korseberg, RIR IKS
Kjell Øyvind Pedersen, IVAR IKS

Vara til valgkomite:
Sven Moe Bjørnson, Asker Kommune