Lukk søk

Blogg: Bransjen engasjerer seg i gjenbruk og avfallsreduksjon

Det handler om å bidra i ett felles system. Å se på sin rolle i helheten for å skape en sirkulærøkonomi hvor vi lykkes bedre med å imøtekomme klimamål og bidra til økonomisk vekst.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 13. september 2017

Vi kjøper og kaster mer. Voksende avfallsmengder skaper trøbbel for ambisiøse klimamål.

I tråd med en økt miljøbevissthet engasjerer samfunnet seg mer for å redusere avfall og bruke produkter på nytt. Gründere, handelsbransjen og næringslivet setter i gang nye tiltak. Delingsøkonomi og teknologi gir oss gode bidrag som Too Good To Go og Nabomat, Nabobil, FJONG, Tise og Airbnb. Vi skal leie eller dele fremfor å eie.

For vår bransje har denne øverste delen av ressurspyramiden, om avfallsreduksjon, kanskje vært litt skummel. Skal vi gjøre oss selv overflødige? Poenget over viser vel at det ikke er en utfordring.

Men det handler egentlig ikke om det. Det handler om å bidra i ett felles system og se på sin rolle i helheten for å skape en sirkulærøkonomi hvor vi lykkes bedre med å imøtekomme klimamål og bidra til økonomisk vekst.

Avfalls- og gjenvinningsbransjen skal formidle kunnskap om verdiene – råvarene – som finnes i avfallet. Vi skal snakke om hvor viktig dette er i alle deler av ressurspyramiden og i alle ledd av produksjon av nye produkter. Vi må derfor påta oss oppgaver og et ansvar der store deler av bransjen i dag ikke er i særlig grad, nemlig gjenbruk og reduksjon eller minimering av avfall.

Mange av Avfall Norges medlemmer har gjenbruk som en viktig del av sin strategi. Fretex og Uff er naturlig å nevne som eksempler. Oslo Renovasjonsetaten, IVAR og Inherred renovasjon er blant dem som kombinerer materialgjenvinning med gjenbruk. Norsk Gjenvinning og Renas setter dette også på agendaen.

Det som kan brukes lever videre i nye hjem, det som ikke kan brukes videre skal sendes til riktig gjenvinning slik at råstoffet blir utnyttet fullt ut. Avfall som ikke kan materialgjenvinnes skal gå til energigjenvinning hvor spillvarmen kan brukes  til energi, eller man tar ut viktige miljøgifter eller metaller. I siste omgang skal avfallet legges på et forsvarlig deponi. Bransjen har et ansvar for å jobbe seg opp i pyramiden, samt lære av og samarbeide med aktører som er engasjert i den samme problemstillingen.

Alle har et ansvar
Til syvende og sist vil det jo alltid være avfall. Eller la meg heller kalle det produkter. For avfall er et produkt som etter sitt første liv, som føniks, skal gjenoppstå. Det vil derfor alltid være et behov for se på avfallet i et ressurs- og økonomiperspektiv. Vår ambisjon er å bidra til sirkulærøkonomien hvor avfall først og fremst råstoff for ny produksjon. Sånn sett må man fra designbenken tenke at et produkt har en levetid, en kvalitet som kan gjenvinnes og en utnyttelsesgrad, når man produserer og når man bruker og kaster.

Alle har et ansvar. Designere må designe for gjenvinning. Produsenter må lage produkter som er bærekraftige og varige. Handelen må legge til rette for salg produkter som kan gjenbrukes og gjenvinnes. Forbrukere skal spise opp maten sin! Vi må bruke ting om igjen, og vi må kildesortere riktig. Ikke minst bør alle vite om mulighetene som ligger i å ivareta, utnytte og utvikle produkter og råvarer på riktig måte og konsekvensene hvis vi ikke gjør det.

Dette er avfalls- og gjenvinningsbransjens rolle. Det betyr at vi som bransje må ta del i alle ledd, også de leddene før produktet blir definert som avfall som reduksjon av avfall og gjenbruk. Her har Avfall Norge en viktig rolle som fasilitator. 

Vi må snakke sammen for å lykkes og vi som bransje beveger oss sakte men sikkert oppover i pyramiden. Å ta aktivt del i hele ressurspyramiden er en del av løsningen for fremtiden.

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706