Bør Avfall Norge skifte navn?

Avfall Norges medlemmer har over tid diskutert om det er på tide at organisasjonen skifter navn. Nå legger styret 3 ulike alternativer ut på høring for få innspill til prosessen videre.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 22. april 2021

Hvorfor endre navn?

Bakgrunnen for navnediskusjonen har vært at begrepet “avfall” ikke dekkende for det bransjen og organisasjonen jobber med, eller de assosiasjonene vi ønsker å skape. Begreper som er knyttet til gjenvinning, ressurser, verdier, sirkulær økonomi har i ulike sammenhenger vært foreslått som alternativer.

På ekstraordinær generalforsamling høsten 2020 informerte styret om arbeidet med et mulig navnebytte og skisserte at et forslag til nytt navn kunne legges frem på neste ordinære generalforsamling.

På bakgrunn av dette har vi jobbet med å ta frem ulike alternativer til dagens navn. Etter en runde i styret sitter vi nå igjen med tre alternativer som styret ønsker å få innspill på, før de bestemmer seg om det skal fremmes forslag om navneendring på generalforsamlingen og hvilke(t) navn som eventuelt foreslås.

Hva er alternativene?

Styret har hatt som utgangspunkt at det nye navnet skal forteller noe om hvem vi er og hvem vi representerer, etter at dette var en tydelig tilbakemelding i fjorårets medlemsundersøkelse. Det er også tatt utgangspunkt i at navnebyttet ikke skal medføre noen ny strategisk retning for organisasjonen eller endre medlemsmassen.

Etter en runde med ulike navneforslag fra et eksternt byrå, forslag fra medlemmene og andre interessenter, samt fra administrasjonen, har styret landet på følgende alternativer:

  • Gjenvinningsbransjen
  • Gjenvinnerne
  • Redivi
  • Beholde navnet Avfall Norge

Om navnet Gjenvinningsbransjen

Begrepet “gjenvinning” gir positive assosiasjoner, er lett forståelig, forbindes og brukes av bransjen i utstrakt grad og inngår i kjernevirksomheten til hovedtyngden av medlemmene våre. Sluttbehandling omfatter også i økende grad gjenvinningsprosesser og ombruk vil for mange også være assosiert med gjenvinning. Ved å koble det sammen med “bransjen” blir det enkelt å forstå hvem vi er, hva vi gjør og hvem organisasjonen representerer.

Om navnet Gjenvinnerne

Gjenvinnerne har samme begrunnelse som Gjenvinningsbransjen, men er et navn som også får frem en assosiasjon til en positiv, aktiv handling og som fungerer som en “navnelapp” på de som jobber i bransjen. Vi er Gjenvinnerne og det er vi stolte av!

Om navnet Redivi

Redivi er en kortform av det latinske ordet “Redivivus” som betyr “brakt tilbake til livet: gjenfødt”. Det har dermed en sterk symbolikk i seg, samtidig som forstavelsen “re” er mye bruk i bransjen og er gjenkjennbar. Et helt nytt navn som må innarbeides, men som samtidig spiller på kjente elementer og har et godt fundament kommunikasjonsmessig.

Nå vil styret høre din mening!

Ved å svare på spørreundersøkelsen under får vi med oss din stemme og eventuelle innspill til den videre prosessen. Det tar bare 3 min å svare og vi håper å høre fra deg!Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Nettsider, medlemskommunikasjon, CRM, Årskonferansen
Telefon:  95707878