CLOCC utvider til Bali

Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), Avfall Norges internasjonale prosjekt, har inngått en avtale med myndigheter i Tabanan-regionen på Bali i Indonesia om å utvikle et bærekraftig avfallssystem.

Av: Oda Kristin Korneliussen | Publisert: 1. februar 2022 | Fagområde: Marin forsøpling

På Bali skal CLOCC samarbeide tett med myndigheter og relevante organisasjoner og private aktører om å utvikle en plan for avfallshåndtering som er effektivt, har bred lokal forankring og tilpasset den lokale konteksten. I tillegg skal prosjektet bistå med kapasitetsutbygging og kunnskapsoverføring innenfor avfallshåndtering til lokale myndigheter.

–Å løse avfallsproblemet er en prioritet for myndighetene i Tabanan. Området er stort, samt ligger ved kysten og i umiddelbar nærhet til noen av Balis største turistområder. Å utvikle et effektivt avfallssystem her vil bidra positiv til Bali, og Indonesias utvikling i forhold til miljø, økonomi og helse, sier prosjektleder Sigve Ånderå.

Prosjektet på Tabanan skal gå over to år, og sluttresultatet skal bli en godt fungerende avfallsplan, økt materialgjenvinning og renere natur og hav. Prosjektet vil implementeres i tett samarbeid med CLOCCs lokale partner InSWA (Indonesia Solid Waste Association).

CLOCC er også i samtale med Klungkung-regionen på Bali, og håper på et samarbeid for å videreutvikle avfallssystemet deres.

En global utfordring

–Å utvikle bærekraftige avfallssystemer i alle verdensdeler er viktig for å redusere marin plastforsøpling og bremse de negative globale effektene avfall på avveie forårsaker. Plastforsøpling er i stor grad et globalt problem, som må løses med internasjonalt samarbeid, sier Ånderå.

CLOCC, som er støttet av Norad, jobber for å forbedre avfallshåndteringen i områder der mye plast havner i havet. CLOCC er allerede involvert i Banyuwangi-området i Indonesia, hvor prosjektet er i sluttfasen av å utvikle en ny avfallsplan.

Vil du lære mer om CLOCC? Besøk www.cloccglobal.org


Kontakt oss

Oda Korneliussen

Prosjektkoordinator CLOCC
Telefon:  92154677

Sigve Ånderå

Program director
Avfall Norge
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694