Det haster med å få på plass et obligatorisk båtregister

Avfall Norge, Norboat, Kongelig Norsk Båtforbund og Finans Norge signerte onsdag en felles enighet om behov for et obligatorisk båtregister.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 21. juni 2018 | Fagområde: Marin forsøpling

Dumping av båter er marin forsøpling

Maritim forsøpling er et stort miljøproblem, herreløse båter er en del av dette problemet. Avfall Norge, Norboat, Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og Finans Norge mener det haster med å få på plass et båtregister.

Per i dag er det over 900 000 fritidsbåter i Norge, og antallet øker. Det forventes at problemet med brukte båter vil vokse seg større ettersom flere båter blir eldre og dermed kasserbare.

Dumping av båter er et forurensingsproblem

En bærekraftig retur- og vrakpantordning kan ikke fungere uten et nytt norsk obligatorisk båtregister. Den midlertidige returordningen for fritidsbåter er langt fra god nok til å være en varig løsning, mener Avfall Norge.

– Dersom vi skal få en fungerende returordning for båter, må man kunne vite hvem båteieren er. Det er så enkelt som det. Ubegrunnet politisk motvilje mot et obligatorisk register står i veien for en løsning på problemene rundt utrangerte fritidsbåter, sier fagdirektør i Avfall Norge, Henrik Lystad.

Dagens ordning dekker ikke større båter

Avfall Norge mener det er grunn til å frykte at større båter fortsatt vil kunne forsøple kyst og skjærgård. Henlagte og strandede båter skaper store utfordringer for kommuner, skjærgårdstjenester og andre som rydder opp, og ofte er det ikke mulig å identifisere eier av båten

– Dagens tilskudd på 1000 kr motiverer ikke eiere av utrangerte, større båter nok til å levere inn disse. Kommunene har store utgifter med å fjerne hensatte og strandete båter fordi eieren ikke kan identifiseres, sier Henrik Lystad.

Frir til Klima - og miljøministeren

Avfall Norge, Norboat, KNBF og Finans Norge sendte onsdag brev til ministeren om at det haster med å få på plass et obligatorisk båtregister.

Sammen med brevet er følger et notat som synliggjør behovet og illustrerer aktuelle problemstillinger og temaer som må vurderes nærmere.  

– Vi forventer at klima- og miljøministeren vil studere innspillet vårt, og at han bidrar til en grundig vurdering av våre forslag sammen med sine regjeringspartnere i Høyre og Fremskrittspartiet, sier Henrik Lystad.

Avfall Norge, Norboat, KNBF og Finans Norge ber Klima- og miljøministeren om å ta nødvendige initiativ og grep for å få utredet returordning og båtregister med sikte på gode og bærekraftige løsninger og å redusere marin forsøpling.

– Vi ser at det er mange forhold som må utredes og avklares for å få et båtregister på plass, men med tanke på marin forsøpling, bedre og mer effektive redningsaksjoner og kriminalitetsbekjempelse, mener vi det er svært viktig at arbeidet påbegynnes så raskt som mulig, sier Lystad.

_________

Derfor er det behov for et obligatorisk båtregister

Det er behov for å få på plass et obligatorisk båtregister:

  • for å hindre marin forsøpling
  • for å hindre forurensing av havet
  • for å få kunne etablere en varig returordning av båter med fokus på ressursutnyttelse
  • for bruk i forbindelse med redningsaksjoner
  • for å motvirke kriminalitet som skatteunndragelser, hvitvasking og forsikringssvindel m.m.

Se oversend brev til ministeren

Se vedlagt notat

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Nettsider, medlemskommunikasjon, CRM, Årskonferansen
Telefon:  95707878

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter