Veikart for forskning og innovasjon

Avfallsforsk er 10 år i 2019 og styret i nettverket har besluttet å lage et Veikart for sirkulær FoU. Utkast til veikart skal legges frem for innspill i slutten av oktober og lanseres 28.11. Vi har etablert en arbeidsgruppe og Lise Kolberg er engasjert som koordinator til å lede arbeidet.

Av: Jens Måge | Publisert: 7. juni 2019

Bakgrunn

Vi står overfor betydelige endringer de neste årene i omleggingen fra en lineær til en sirkulær økonomi med reduserte klimagassutslipp, bærekraftig ressursforvaltning og reduserte avfallsmengder. FNs 17 bærekraftmål gir en tydelig retning og er en driver for endring.

Stortinget besluttet i 2018 at det skal lages en strategi for sirkulær økonomi, og Regjeringen har i sin plattform sagt at Norge skal “være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre” (Granavolden 17.1.19).

Omleggingen til en sirkulær økonomi skjer ikke av seg selv. Skal vi lykkes behøves kunnskap, forskning og innovasjon, utvikling av ny teknologi, ny design, nye forretningsmodeller og ikke minst endring i rammebetingelser og mer samarbeid i verdikjedene og på tvers av bransjer.

Hvem er målgruppen?

Veikartet skal gi svar på hvor vi er i dag, hvor vi skal og peke på veien dit - et kart som vi skal kunne styre etter de neste årene, med fokus på styrket FoU innen sirkulær økonomi.

Veikartet skal også belyse behov for forskning og kunnskap om rammebetingelser og politiske tiltak som stimulerer innovasjon innen sirkulær økonomi og blir dermed et viktig innspill til Regjeringens arbeide med Strategi for en sirkulær økonomi.

Organisering

For å lage veikartet har vi satt sammen en hurtigarbeidende arbeidsgruppe med følgende engasjerte ressurspersoner:

 1. Burkhard Rüther Director business og technology development Ragn Sells AS
 2. Arild Bjelland Filialsjef Stena Recycling AS
 3. Susie Jahren Senior Business Developer "SINTEF Industry
 4. Materials and Nanotechnology"
 5. Anja Ronesen Markeds- og kommunikasjonssjef RENAS AS
 6. Gro Bjerga Forskningsleder NORCE Norwegian Research Centre AS
 7. Rudolf Meissner Fagansvarlig renovasjon IVAR IKS Rogaland

Gruppen er satt sammen av medlemmer i Avfallsforsk og andre relevante i bransjen, både private og kommunale avfallselskaper samt forsknings- og instituttsektoren.

Lise Kolberg, Konsulent Asplan Viak er engasjert som koordinator for arbeidet. Jens Måge er sekretær i Avfallsforsk.

Styret i Avfallsforsk vil utgjøre styringsgruppe og styrene i REdu og Avfall Norge vil være referansegruppe for arbeidet.

Sluttproduktet

Et forventet produkt fra arbeidet er en kortfattet rapport tilsvarende Veikartet for en Sirkulær Økonomi som ble utarbeidet som bransjens innspill til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft i 2017.

Veikartet til en sirkulær økonomi viste også hvordan gjenvinning og ressursutnyttelse kan få stor betydning for norsk grønn konkurransekraft.

Involvering

Vi vil involvere bredt i prosessen og første steg er fremleggelse av utkast og diskusjon av dette på Avfall Norges høstmøte 31. oktober i Tønsberg.
Dagen før 30.10. arrangerer Avfallsforsk sammen med Innovasjon Norge en Innovasjons-workshop.
Etter dette vil det være mulig med innspill frem til veikartet etter planen lanseres 28. november.

Veikartet skal bl.a besvare:

 • Hva er status og dagens utfordringer?
 • Hva er målene, hva slags FoU behøves for å nå målene - hvordan kommer vi dit?
 • Hvilke forskningsprogrammer finnes som bransjen kan benytte seg av?
 • Bør det igangsettes nye dedikerte FoU-rammeprogram, som f.eks RE:Source (Sverige) eller CIRCWASTE (Finland)?
 • Hva skal være rollen til “nye” Avfallsforsk?

Koordinator

Lise Kolberg er engasjert som koordinator for å lede arbeidet. Lise har lang erfaring fra Miljødirektoratet, fra kommune og de siste årene som konsulent.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter