EU enige om resirkulering av plastflasker og produsentansvar på sigaretter

Ministerrådet og parlamentet i EU er enige om innholdet i det såkalte engangsplastdirektivet. For avfalls- og gjenvinningsbransjen vil dette bidra til økt etterspørsel etter plast som kan gjenvinnes til drikkevareemballasje.
Av: Mona Sæther | Publisert: 3. januar 2019

Vedtaket inneholder produsentansvar på sigaretter, minimumskrav av resirkulert materiale på plastflasker og innføring av forbud mot en rekke unødvendige engangsartikler i plast. I tillegg skal medlemslandene forplikte seg til å gjøre tiltak for å redusere mengden av matbeholdere og kopper i øvrig plast. Den fremforhandlede avtalen mellom EU-kommisjonen, EU-parlamentet og ministerrådet skal nå formelt godkjennes, deretter vil forbudet tre i kraft etter to år.

- Viktig skritt for miljøet


Forbudet av unødvendige engangsartikler skal blant annet gjelde bomullspinner, bestikk, tallerken og sugerør av plast, engangs matbeholdere, flasker og kopper laget av polystyren samt produkter av såkalt oxo-nedbrytbar plast. Samtidig skal landene forplikte seg til å gjøre tiltak for å redusere mengden av matbeholdere og kopper i øvrig plast (polystyren forbys helt).

- Forbudet mot oxo-nedbrytbar plast er et viktig skritt for miljøet, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge. 

Avfall Norge har støttet europeiske bransjeforeninger i arbeidet med å få til et europeisk forbud mot denne typen produkter. Årsaken er at denne typen plast ikke brytes ordentlig ned, men smuldrer opp i mikroplast, som i utgangspunktet ikke er nedbrytbar, hverken i industriell kompostering eller i naturen.

Produsentansvar for sigarettfiltre


Kravene til utvidet produsentansvar for sigarettfiltre i plast innebærer at Norge vil få en ny produsentansvarsordning. Det er ikke krav om separat innsamling - kun et krav om at innsamling og infrastruktur for oppsamling finansieres av produsent/importør. Fra før finnes det eksisterende produsentansvarsordninger i Norge på en rekke produkter, som batterier, biler/bildekk, diverse emballasje, elektronisk avfall og PCB-holdige isolerglassruter.

Stimulerer etterspørselen etter resirkulert materiale


I tillegg innføres det krav om minimum 25% innhold av resirkulert råvare i drikkevareemballasje av PET innen 2025 på nasjonalt nivå, økende til 30 % for alle flasker innen 2030.

- Avfall Norge hilser forslaget til krav om minimumsandel resirkulert råvare i drikkevareemballasje velkommen, sier Strand. Resirkulering av plast gir reduserte klimagassutslipp, samtidig som det gir økt verdiskaping og muligheter for økt konkurransekraft. Det er viktig å stimulere etterspørselen etter resirkulert plast, og med drikkevareemballasje er det er mulig å sikre høy kvalitet gjennom lukkede kretsløp.

Kravene til innsamling av drikkevareemballasje av plast vil i Norge kunne ivaretas gjennom systemene for pant og innsamling av plastemballasje gjennom kommunal renovasjon. Returandelene for disse ligger hos de største aktørene på 95 % (Infinitum) og 89 % (Grønt Punkt).

Kompromisset som det Østerrikske formannskapet i EU annonserte 19. desember må endelig godkjennes av Ministerrådet og EU-parlamentet. Blant hovedinnholdet som er gjort kjent er følgende tiltak:

  • Bomullspinner, bestikk, tallerken og sugerør av plast forbys, det samme gjør engangs matbeholdere, flasker og kopper laget av polystyren samt produkter av såkalt oxo-nedbrytbar plast
  • Medlemslandene må treffe tiltak for å redusere bruken av øvrige matbeholdere og kopper i plast (inkludert lokk).
  • Det innføres krav om minimum 25% innhold av resirkulert råvare i drikkevareemballasje av PET innen 2025 på nasjonalt nivå, økende til 30 % for alle flasker innen 2030
  • Landene må samle inn for resirkulering minimum 77% av all drikkevareemballasje av plast innen 2025 økende til 90% innen 2029;
  • Våtservietter og lignende hygienekluter i plast må faremerkes for konsekvenser ved å havne i naturen
  • Det innføres et utvidet produsentansvar for tobakksfiltre i plast, som innebærer at produsentene/importørene av disse må etablere et system for å finansiere oppsamling av sneipene i tillegg til å faremerke sigarettene for konsekvenser ved å havne i naturen.


Når direktivet blir endelig godkjent av Ministerråd og parlamentet i EU vil medlemslandene ha to år på seg til å ta innholdet inn i nasjonalt regelverk. I Norge må direktivet først vedtas i EØS-komiteen, men Norge kan også velge å vedta innholdet tidligere.